Redactors

 • AAD - Adrià Arboix i Damunt
 • ABdL - Antoni Bayés i de Luna
 • ADT - Alejandro Darnell Tey
 • AFS - Alfons Fernández i Sabaté
 • AMB - Assumpta Mestre i Blabia
 • AMHC - Àngel-Manuel Hernández Cardona
 • AMV - Àfrica Menacho Viladot
 • ANC – Àlvar Net i Castel
 • AOM - Antoni Orozco i Martí
 • AP - Arnald Plujà
 • APM - Antoni Puche i Manaut
 • ARR - Antoni Roca i Rosell
 • ARV - Armand Rotllan Verdaguer
 • ASB - Andreu Segura i Benedicto
 • ASF - Albert Sueiras i Fechtenburg
 • ASM – Albert Soler i Medina
 • ATV - Anna Tuneu i Valls
 • AZ - Alfons Zarzoso
 • CHP - Carles Hervás i Puyal
 • COL - Carlos Oliveras Ley
 • CSP - Carmen Subias i Pascual
 • DAG - Diego Anglada i Gotor
 • EDLL - Edelmira Domènech i Llaberia
 • EGP - Elena Guardiola i Pereira
 • EMP - Eudald Maideu i Puig
 • EOL - Emili Orsola i Lecha
 • ERC - Eduard Ribas Coll
 • ETM – Enric Tricaz Martín
 • FAMLL - Ferran-Alfons Moraga i Llop
 • FDT- Francesc Domènech i Torné
 • FXBT - Francesc Xavier Bonada i Tarrés
 • FXCC - F Xavier Carreras de Cabrera
 • FXRVI - Francesc Xavier Roca de Vinyals de Iturriagagoitia
 • GEA - Ginés Escolar i Albaladejo
 • INV - Isabel Noguera Vivancos
 • IPG - Inès Padrosa i Gorgot
 • JAAM - Joan Anton Abellan i Manonellas
 • JBR - Josep Boatella Riera
 • JBRM - Joan Baptistata Ribas Montobbio
 • JCC - Jacint Corbella i Corbella
 • JCP - Jordi Casademont i Pou
 • JCV - Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon
 • JDB - Josep Danon i Bretos
 • JEB - Josep-Eladi Baños
 • JET - Jordi Escofet i Terrones
 • JFT – Jaume Fontanet i Torres
 • JGM – Joan Gurí i Mundí
 • JLAH - Josep-Lluís Ausín i Hervella
 • JLBJ - José Luís Bada Jaime
 • JLVC - Joan Lluís Vives i Corrons
 • JMB - Jaume Baltà i Moner
 • JMC – Jaume Massó Carballido
 • JmCC - Josep Maria Camarasa i Castillo
 • JMCC - Josep Maria Casasa i Carbó
 • JMFM - Josep Maria Farré i Martí
 • JMGV - Josep M Grau Veciana
 • JMM - Jordi Medallo i Múñiz
 • JMME - Josep Maria Massons i Esplugas
 • JMST - Josep Maria Simón i Tor
 • JMUT - Josep Maria Ustrell i Torrent
 • JMVB - Josep Matias Vilaclara i Barranco
 • JOLL - Joan Obiols i Llandrich
 • JPA - Jordi Palés i Argullós
 • JPR - Joan Pujol i Ros
 • JRC - Joaquim Ramis i Coris
 • JSD - Josep Simó i Déu
 • JSE - Joan Subirana i Espinalt
 • JSF - Jesús Sabaté i Fort
 • JSP - Joan Sala i Pedrós
 • JVR - Josep Vaqué Rafart
 • LFB - Lourdes Florensa i Brichs
 • LGC - Leo Galmes i Creus
 • LGS - Lluís Guerrero i Sala
 • LLGP - Lluís Gubern i Pi
 • LLMF - Lluís Morales i Fochs
 • LlOD – Lluís Orozco i Delclòs
 • MBC - Miquel Bruguera i Cortada
 • MbRS - Miguel Bautista Royo Salvador
 • MCS - Manuel Camps i Surroca
 • MFS - Manuel de Fuentes Sagaz
 • MGC - Montserrat Gaya i Catasús
 • MGM - Modest Garcia i Moll
 • MJCP - Maria Jesús Cornellana i Puigarnau
 • MNS – Miquel Nolla i Salas
 • MPG – Màrius Petit i Guinovart
 • MPR - Margarida Prats Ripoll
 • MPVC - Maria Pilar Vives i Corrons
 • MVR - Mercè Viger i Rovira
 • MYC - Miquel Ylla-Català i Genís
 • NCD - Natàlia Corominas de Dalmases
 • NCV - Neus Corominas i Vilardell
 • NGC - Nicolau Guanyabens i Calvet
 • PAV – Pere Abelló i Vila
 • PCC - Pau Casals i Caus
 • PFS - Pau Ferrer i Salvans
 • RAB - Rosa Avellà i Bonet
 • RBP - Rafael Battestini i Pons
 • RMGM - Rafael Menacho Garcia-Menacho
 • RMP - Romà Massot i Punyet
 • RRM - Ramon Rovira i Mestres
 • SPF - Salvador Pérez i Fabra
 • SSJ - Salvador Sargas i Juncosa
 • STS - Salvador Tió i Sauleda
 • SWC - Soledat Woessner i Casas
 • XB - Xavier Botet
 • XSV - Xavier Sierra i Valentí
 • XTB - Xavier Trias de Bes i Trabal
 • XTF - Xavier Torrebadella-Flix