Galeria de metges

Biografia

Josep Falp creu que el Vegetarianisme s’associa al sentit nacional català i es converteix en divulgador de les seves creences amb articles a la premsa general i a diferents revistes. A més, és director de la Revista Vegetariana entre els anys 1908 i 1909. Funda i és el primer president de la Lliga Vegetariana de Catalunya. És, també, el creador d’una industria alimentària on elabora els productes Vigor, venuts arreu de la península a les farmàcies i botigues de queviures. Està convençut que els beneficis del Vegetarianisme no només repercuteixen en la salut personal sinó que poden ajudar a regenerar i recuperar el vigor de Catalunya.

El doctor Falp passa temporades a Solsona on hi viuen la mare i els germans, on hi va morir el pare. D’aquí, que redacta una topografia mèdica de Solsona, premiada per la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona el 1900.

Home d’una personalitat polièdrica, a més d’exercir la medicina i defensar el Vegetarianisme, s’interessa vivament per la política, la poesia i la literatura en general. Té una activitat catalanista notable. Participa en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, defensa el projecte de les Bases de Manresa i és un dels fundadors de la Lliga catalana i del Foment Autonomista Català.

La visita que com a metge li fa a Jacint Verdaguer en els darrers dies de la seva vida, l’inspira a escriure un llibret sobre l’insigne poeta i patriota català.

Molt prematurament, amb només 40 anys, mor a conseqüència d’una meningitis secundària a una otitis.

MBC