Arxiu

Més d'una trentena de metges però una sola metgessa: una dona compromesa amb la professió que es llicencia l'any 1934 que roman a Catalunya fins al final de la Guerra Civil. Activa militant del PSUC, opta per passar a França i exiliar-se a Mèxic ...

... però la història d'aquesta metgessa és tant interessant i poc coneguda com la d'alguns metges que incorporem avui, com ella molts d'aquests metges acabats d'incorporar són metges catalans exiliats, altres van viure un exili interior perquè la derrota republicana precipita la seva inhabilitació professional malgrat no tenir delictes de sang, són tots ells els metges menys famosos de l'exili català però no per això menys importants. En aquest lliurament, tenim alguns metges rurals que exerceixen a tombar el segle XIX i en la primera meitat del XX, dedicats les vint-i-quatre hores als seus malalts. Hi ha alguns dels primers catedràtics de la Facultat de Medicina de Barcelona, encara del segle XIX i XX i tenim també alguns especialistes gairebé imprescindibles que han viscut a cavall dels segles XX i XXI. A tots ells i a ella, val la pena de conèixer-los: Jordi Anguera i Cailà [o Caylà], internista reusenc amb gran prestigi a la Barcelona del darrer quart del segle XX, cofundador de l’Asil-Sanatori de l’Esperit Sant de Sant | Antonio Armengol i Perecaula [o Peracaula], un dels pioners de la transfusió sanguínia a Espanya, creador del Servei de Transfusió de l'Hospital Clínic que va ser el primer de tot l'Estat | Joan Badosa i Gaspar, un excel·lent gastroenteròleg, pioner de l’exploració biliopancreàtica al nostre país | Joan Evangelista Barri i Caballé, metge i alcalde de Sant Celoni | Magí Berdós i Blasco, prestigiós cirurgià militar del segle XIX | Francesc Bosch i Fajarnés, metge exiliat per la seva pertinença al PCE, director de l’Hospital Varsòvia de Tolosa de Llenguadoc per als refugiats espanyols a França | Bonaventura Casals i d'Echauz, metge català que exerceix pràcticament tota la vida al Perú on inventa diversos instruments mèdics| Leandre Cervera i Astor, un investigador de gran nivell, pioner de l’Endocrinologia a Catalunya | Joaquim Cil i Borés, catedràtic de Cirurgia, fervent catòlic, literat notable amb un criteri mèdic antipositivista de bona part del segle XIX| Alfred Coello i Leiva, comandant metge de la República, exiliat després de la Guerra,exercint de cirurgià toràcic a Anglaterra, Trinidad Tobago i Veneçuela | Joaquim Coll i Astrell, polític, sociòleg, fervent regionalista, director de premsa periòdica carlina i actiu africanista tota la seva vida | Cristòfol Cuadras i Giralt, un gran metge rural, entregat a la població de Sant Pere de Ribes | Ángel Díez Cascón, un dels cirurgians més brillants de la segona meitat del segle XX a Barcelona | Jaume Elias i Cornet, un pediatre de la vella Escola de l’Hospital de Sant Pau, amb una complicada vida durant els anys de la República i l’exili | Lluís Fabra, destacat metge gironí del segle XVI, autor d’un dels primers tractats sobre la pesta | Josep Maria Fina i Coll, metge català que, després de la Guerra Civil, s’exilia a la Unió Soviètica on exerceix la Pediatria i no torna mai més a Catalunya | Julià Fuster i Ribó, neurocirurgià exiliat a l'URSS, confinat en un Gulag, opera 4 anys al Congo i, a la fi, fa de metge a Palafrugell on fa amistat amb Josep Pla | Anicet Gresa de Mirambell, neuròleg que exerceix força anys a pobles de la comarca del Bages dels quals, a més, n'escriu la 'Topografia Mèdica' | Nicolau Homs i Pascuets, catedràtic de Patologia Mèdica de la Universitat de Barcelona de finals del segle XIX | Dari [o Darius Huguet i Fontova, un exemple paradigmàtic de metge rural, estimat per tots els veïns de les poblacions on hi va exercir | EnricJuncadella de Ferrer, un excel·lent cardiòleg barceloní |Francesc Lloreti Gil, el primer cap del Servei de Neurologia de l’Hospital del Sagrat Corde Barcelona | Pere Martínez iGarcía, un excel·lent mestre de la Pediatria catalana a qui la Guerra Civil trunca una carrera brillant | Joan Massot i Gimeno, metge general i reumatòleg amb gran vocació literària a més d’un prestigiós traductor de llibres mèdics i d’art | Serafina de Palma i Delgado [i Palma de Alegria], una doctora a l’exili mexicà que té una activa i profitosa tasca docent a la Escola de Medicina Rural de Mèxic | Sever Perramon i Barnadas, metge oftalmòleg, exiliat a França desprès de la Guerra Civil,autor del llibre de refranys catalans més extens que s'ha publicat mai | Ramon Puig i Mestre, metge de Sant Pere de Ribes, exemple de metge rural, entregat,disponible i forçosament autosuficient | Joan Rodés i Teixidor, un dels metges que més ha influït en el segon terç del segle XX en la transformació de la Medicina a Espanya | Cosme Rofes i Cabré, home polièdric, metge d'especialitats diverses i una intensa dedicació a l’educació dels obrers, exiliat per les seves conviccions | Joan Ruera i Montañà, metge granollerí, que estudia i exerceix de metge fins arribar a ser docent a La Plata, a l’Argentina | Manuel Segalà i Estalella, membre molt actiu del moviment higienista a Catalunya de primers del segle XX | Gaspar de Sentiñon i Cerdaña, metge poliglota de gran erudició, de jove molt atret per la doctrina anarquista i, de gran, dedicat a la difusió dels coneixements mèdics europeus a Catalunya en els darrers anys del segle XIX | Xavier Serrano i Coello, la figura de la medicina llibertària més important dels anys de la República a Barcelona | Joan Solsona i Conillera, metge Militar, autor del pla d’Organització Sanitària del Marroc i cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Militar de Barcelona | Marià de Vilarde Fontcuberta, el primer metge 'anestesiador' de Catalunya, col·laborador de Salvador Cardenal | Joaquim Vinyesi Espin [o Viñas], militant d'USC i probablement l'únic metge capaç de fer investigació mèdica estant pres en un camp de concentració francès | Josep Visa i Miracle, un excel·lent cirurgià que posa en marxa el Programa de Trasplantament Hepàtic de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.