Crèdits

Coordinació

Miquel Bruguera i Cortada
Unitat d'Estudis Acadèmics
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)

Redactors

AAD - Adrià Arboix i Damunt

ABdL - Antoni Bayés i de Luna

ADT - Alejandro Darnell Tey

AFS - Alfons Fernández i Sabaté

AMB - Assumpta Mestre i Blabia

AMHC - Àngel-Manuel Hernández Cardona

AMV - Àfrica Menacho Viladot

ANC – Àlvar Net i Castel

AOM - Antoni Orozco i Martí

AP - Arnald Plujà

APM - Antoni Puche i Manaut

ARR - Antoni Roca i Rosell

ARV - Armand Rotllan Verdaguer

ASB - Andreu Segura i Benedicto

ASF - Albert Sueiras i Fechtenburg

ATV - Anna Tuneu i Valls

AZ - Alfons Zarzoso

CHP - Carles Hervás i Puyal

COL - Carlos Oliveras Ley

CSP - Carmen Subias i Pascual

EDLL - Edelmira Domènech i Llaberia

EGP - Elena Guardiola i Pereira

EMP - Eudald Maideu i Puig

EOL - Emili Orsola i Lecha

ETM – Enric Tricaz Martín

FAMLL - Ferran-Alfons Moraga i Llop

FDT- Francesc Domènech i Torné

FXCC - F Xavier Carreras de Cabrera

FXRVI - Francesc Xavier Roca de Vinyals de Iturriagagoitia

GEA - Ginés Escolar i Albaladejo

INV - Isabel Noguera Vivancos

JAAM - Joan Anton Abellan i Manonellas

JBR - Josep Boatella Riera

JCV - Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon

JDB - Josep Danon i Bretos

JEB - Josep-Eladi Baños

JET - Jordi Escofet i Terrones

JGM – Joan Gurí i Mundí

JLAH - Josep-Lluís Ausín i Hervella

JLBJ - José Luís Bada Jaime

JLVC - Joan Lluís Vives i Corrons

JMB - Jaume Baltà i Moner

JMC – Jaume Massó Carballido

JmCC - Josep Maria Camarasa i Castillo

JMCC - Josep Maria Casasa i Carbó

JMFM - Josep Maria Farré i Martí

JMGV - Josep M Grau Veciana

JMM - Jordi Medallo i Múñiz

JMME - Josep Maria Massons i Esplugas

JMUT - Josep Maria Ustrell i Torrent

JOLL - Joan Obiols i Llandrich

JPA - Jordi Palés i Argullós

JPR - Joan Pujol i Ros

JRC - Joaquim Ramis i Coris

JSD - Josep Simó i Déu

JSE - Joan Subirana i Espinalt

JSF - Jesús Sabaté i Fort

JSP - Joan Sala i Pedrós

LFB - Lourdes Florensa i Brichs

LGC - Leo Galmes i Creus

LGS - Lluís Guerrero i Sala

LLGP - Lluís Gubern i Pi

LLMF - Lluís Morales i Fochs

LlOD – Lluís Orozco i Delclòs

MBC - Miquel Bruguera i Cortada

MbRS - Miguel Bautista Royo Salvador

MCS - Manuel Camps i Surroca

MFS - Manuel de Fuentes Sagaz

MGM - Modest Garcia i Moll

MJCP - Maria Jesús Cornellana i Puigarnau

MNS – Miquel Nolla i Salas

MPR - Margarida Prats Ripoll

MPVC - Maria Pilar Vives i Corrons

MYC - Miquel Ylla-Català i Genís

NCD - Natàlia Corominas de Dalmases

NCV - Neus Corominas i Vilardell

PAV – Pere Abelló i Vila

PCC - Pau Casals i Caus

PFS - Pau Ferrer i Salvans

RBP - Rafael Battestini i Pons

RMGM - Rafael Menacho Garcia-Menacho

RMP - Romà Massot i Punyet

RRM - Ramon Rovira i Mestres

SPF - Salvador Pérez i Fabra

SSJ - Salvador Sargas i Juncosa

STS - Salvador Tió i Sauleda

SWC - Soledat Woessner i Casas

XB - Xavier Botet

XSV - Xavier Sierra i Valentí

XTB - Xavier Trias de Bes i Trabal

Correcció, imatges i estil

Mercè Viger Rovira
Unitat d'Estudis Acadèmics
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)

Sara Fajula Colom
Arxiu Històric del COMB
Museu d'Història de la Medicina de Catalunya (MHMC)

Disseny i Equip Tècnic

Edna Murillo
Unitat de Negoci Tecnològic
Meditecnologia

Joan Miralles
Unitat de Negoci Tecnològic
Meditecnologia

Germán Guia
Unitat de Negoci Tecnològic
Meditecnologia

COMB Logo MHM Meditecnologia