Biografia

Fill d’un home de Begur emigrat a Cuba, Bonaventura Carreras i Peralta neix a Santiago de Cuba, on viu fins als cinc anys quan la família torna a Espanya. El nen s’educa al Col•legi de San Antoni de Barcelona. Més tard, estudia a la Facultat de Medicina de la Universitat Barcelona, on es llicencia el 1880. Especialitzat en Oftalmologia al costat del Dr. Lluís Carreras i Aragó, fa una estada a Paris per assistir als serveis dels Drs. Galezoski i Wecker.

A la seva tornada, estableix la consulta a Girona, on atén pacients privats i malalts de beneficència amb gran èxit. El seu fill, Bonaventura Carreras Duran, també, és un destacat oftalmòleg, catedràtic a les Universitats de Cadis i Madrid.

Bonaventura Carreras i Peralta és un home culte, interessat per diverses manifestacions de la cultura. Igualment per la ciència i, principalment, per l’astronomia, fer que afavoreix que sigui designat membre de la Societé Astronomique de France. Publica diversos articles a diferents revistes científiques, entre elles La Clinique Ophtalmologique de París, dirigida per R. Jocqs, i de la que Carreras n’esdevé redactor corresponsal. És el primer president de l’Orfeó Gironí.

Interessat per la política a partir d’una concepció republicana tradicionalista, milita al Partido Posibilista, creat per Emilio Castelar. El 1890, és elegit president del comitè local d’aquest partit a Girona. Del 1901 al 1906, Carreras i Peralta és elegit diputat provincial pel districte de La Bisbal. Més tard, més proper al sector de Nicolas Salmeron, presideix el Centre de Fusió Republicana de Girona.

El seu fill és Buenaventura Carreras Duran, també, oftalmòleg, Nascut a Girona, fa la carrera de Medicina ala Universitat de Barcelona coetàniament amb Arruga i Barraquer (1909). Tot i que, inicialment, treballa a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, anys després, es presenta a oposicions, les guanya i se'n va a Cadis. Més tard, marxa a Madrid i s’hi instal·la professionalment de forma definitiva. Malgrat tot, sempre, es manté relacionat amb la professió mèdica barcelonina i, personalment, amb la seva gent de Girona i del poble de Begur.

Bonaventura Carreras i Peralta mor a Begur, ciutat nadiua dels seus pares, on hi té una segona residència. Tant l’Ajuntament de Begur com el de Girona donen nom a un dels carrers de les viles en que va viure. El 1917, Begur el nomena fill adoptiu. Girona, li ret homenatge l'any 1931.

MBC