Galeria de metges

Biografia

De petit, viu a la seva ciutat natal, Tarragona, on hi cursa els primers estudis al Col·legi Episcopal fins que se’n va a Saragossa per estudiar Medicina l’any 1821. Obté el grau de batxiller el 1826 i el de doctor el 1828. El 1833, guanya unes oposicions a la càtedra d’Institucions Mèdiques de la Universitat en la què ha estudiat. El 1842, obté el títol de llicenciat en Cirurgia i, l’any següent, la càtedra d’Obstetrícia i Clínica de Parts del Col·legi de Pràctics de Saragossa, institució de la que n’esdevindrà director. El 1845, passa a la Universitat de València on obté la càtedra d’Obstetrícia i Malalties dels Nens fins al 1952, que es trasllada a Barcelona per ocupar la càtedra de Fisiologia en substitució del Prof. Joan Ribot i Ferrer. Marc Bertran, també, s’encarrega de l’assignatura d’Higiene. Tot i escriure un llibre titulat Rudimentos de Fisiologia per als seus estudiants, ell no és fisiòleg sinó un clínic experimentat que, tant aviat té l’oportunitat de deixar la càtedra de Fisiologia, el 1859, quan es jubila el Prof. Storch per malaltia, aconsegueix ser el seu substitut a la càtedra de Clínica Mèdica.

Força interessat en l’estudi i control de les epidèmies, Marc Bertran Pastor és designat vocal de la Junta de Sanitat de la província de Saragossa. També, esdevé consultor en l’epidèmia de còlera morbo del 1854, durant la qual dirigeix l’Hospital de Colèrics de Sant Pere Nolasc saragossà. Aquest mateix any, presta els seus serveis assistencials durant l’epidèmia de còlera que pateix Sant Feliu de Llobregat on es trobava amb la seva família i, el 1856, s’encarrega d’estudiar l’epidèmia tifoide de Parets del Vallès.

Soci de número de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Saragossa, entre 1856 i 1860, és vicepresident –actuant funcionalment de president- de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, entitat que, l’any 1862, el premia amb una medalla d’or pel la memòria Reglas higiénicas que debe observar la mujer durante e,l embarazo, parto y puerperio, y cuidados que necesita la nuñez en su primera edad. A més, és acadèmic corresponent de les Acadèmies de Madrid, Sevilla i A Corunya.

Marc Bertran gaudeix d’un gran prestigi a Barcelona on és el metge de més anomenada. El seu fill, Eduard Bertran i Rubio és un dels primers neuròlegs que exerceix a Catalunya i president de la Reial Acadèmia de medicina.

MBC