Galeria de metges

Biografia

Després d’estudiar Medicina a Barcelona i Madrid, embarcat a la Fragata Concepción, participa com a metge cirurgià a la Guerra del Pacífic i, un cop acabada, s’instal·la a l’Argentina després de donar-se de baixa de l’Armada d’Espanya com a segon ajudant de Sanitat l’any 1868. Arriba a San Nicolás de los Arroyos coincidint amb l’epidèmia de còlera que està assotant la zona. Després, exerceix a l’Hospital Nacional de Alienadas de Buenos Aires on continua exercint la Cirurgia malgrat aviat es decanta cap a la Psiquiatria.

Director del Club Español de Buenos Aires entre 1880 i 1881, Felip Solà i Vidal és cofundador juntament amb els doctors Rafael Herrera Vegas y Eduardo Pérez del Instituto Frenopático de Buenos Aires, primer centre d’aquest tipus a Amèrica del Sud i primera clínica psiquiàtrica privada de l’Argentina. És, també, creador del primer establiment d’Hidroteràpia de la capital argentina.

El 1885, assisteix al Congrés Internacional de Freniatria (Psiquiatría) i Neuropatologia d’Anvers on s’intenta classificar les malalties mentals. Felip Solà contribueix, juntament amb un grup de psiquiatres argentins, fent una proposta de classificació que tot i ser ben acollida, finalment, es va acceptar com a classificació general la proposta de Lefévre.

El doctor Felip Solà i Vidal és escollit portaveu per representar el grup d’espanyols emigrats a l’Argentina molestos amb algunes frases de l’himne nacional que consideren ofensives amb Espanya aconseguint que per decret presidencial s’eliminin dues estrofes del cant patriòtic argentí.

El 1908, mort Felipe Solà es dóna el seu nom a una localitat que es funda en un terreny que havia estat possessió seva, cedit per les seves filles per donar pas al ferrocarril. Malgrat només tenir descendència femenina, igualment, el seu nom té continuïtat ja que el seu germà, el també metge Josep Solà i Vidal, es compromet a donar el nom de Felip al seu primogènit i la tradició es respecta fins avui dia. Quatre generacions després, hi ha un Felipe Sola, polític i diputat argentí que així ho explica.

MBC