Biografia

Neix al si d’una família de classe treballadora, estudia Medicina a la Universitat de Barcelona alhora que treballa com a auxiliar a l’Hospital Psiquiàtric de Sant Boi. Llicenciada el 1988, té l’aspiració de dedicar-se a la Medicina de Família i Comunitària (MFiC), inicia la formació d’aquesta especialitat a Logronyo on es forma durant els dos primers anys del període de residència. El tercer, ja el fa a la Unitat Docent de MFiC de Barcelona. Acabat el MIR l’any 1993, durant uns mesos, treballa com metge d’urgències abans d’obtenir una plaça d’especialista en MFiC a l’Equip d’Atenció Primària de Sant Llàtzer de Terrassa.

Aviat, a Terrassa, Matilde Ezquerra serà tutora de metges residents mentre que, el 1997, és la coordinadora de la Unitat Docent del Consorci Sanitari de Terrassa. A més, col·labora en el Programa de les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya i intervé en la redacció de documents sobre l’acreditació i reacreditació dels tutors i, també, sobre l’acreditació dels centres. Intervé, a més, en l’elaboració de la normativa de rotacions i en la d’una guia per al portafolis docent, entre altres.

Mati Ezquerra, com fa dir-se, es converteix en una experta sobre els continguts i l’acreditació de coneixements de l’especialitat de MFiC, motiu pel qual participa activament en les diferents organitzacions professionals de l’especialitat i hi contribueix amb iniciatives molt destacades, tant a la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària com a l’Espanyola de l’especialitat, a la Xarxa de Comissions de Docència o al Fòrum Català d’Atenció Primària. La seva intervenció és molt destacada en la gènesi de l’actual programa de l’especialitat en el marc de la Comissió Nacional, esdevenint membre de l'equip editorial del Tratado de Medicina de Familia que dirigeix Verónica Casado.

El 2005, Mati Ezquerra és elegida vicepresidenta de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya i, el 2007, és la presidenta. Des del 2006 al 2008, presideix l’Associació Espanyola de Xarxes de Comissions de Docència i Assessores (AREDA), activitats en què –com en totes les anteriors- continua demostrant una notable capacitat d’organització i d’iniciativa.

El 2009, Mati Ezquerra és guardonada amb el Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona. Pòstumament, durant la XII Reunió de Tutors i Caps d’Estudi d’AREDA que se celebra l’any 2015 a Bilbao, s’acordà crear el Premio Mati Ezquerra, que serà el premi a l'Excel·lència en Formació Sanitària Especialitzada a Espanya.

Casada amb un altre especialista MFiC, Amando Martín Zurro, el seu fill Miquel Martín Ezquerra no és continuador de la carrera dels seus pares.

MBC