Biografia

Estudia medicina a Barcelona, on es llicencia el 1875. Un any després, amb altres estudiants, funden “El Laboratorio” per aprendre medicina experimental. Aquesta societat és el germen de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. Poc després, viatja a Paris on assisteix a les operacions dels cirurgians més destacats del seu temps. També, a Viena per conèixer les tècniques de Billroth i de Kocher.

El 1877 guanya l’oposició a preparador anatòmic de la Facultat de Medicina i l’any següent és escollit per dirigir el servei de Cirurgia de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona, on desenvoluparà tota la seva obra quirúrgica. Pocs anys més tard, és designat director mèdic de l’hospital i ocupa el càrrec fins a la seva mort.

Durant els anys 1880, viatja diverses vegades a Anglaterra per conèixer com prevenir la infecció quirúrgica. És pioner en l’aplicació de les tècniques d’antisèpsia del cirurgià Joseph Lister i el primer a utilitzar-les en a pràctica quirúrgica del país. Mes tard, també, és l'introductor de l’asèpsia . El 1880, publica la Guia práctico para la cura de las heridas y la aplicación del método antiséptico en cirugia. El 1887, en surt una segona edició amb el nom de Manual práctico de cirugía antiséptica, que té un gran èxit. El 1890, la reina Victoria d’Anglaterra li atorga el títol de soci honorari del College of Surgeons of England.

Juntament amb Santiago Ramón y Cajal, el 1918, funda la Revista Española de Medicina y Cirurgia. Ha estat President de l’Acadèmia de Ciéncies Mèdiques de Catalunya (1892-1894) i de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (1901-1910). Entre els seus deixebles cal destacar Francesc Rusca, Sebastià Recasens i Enric Ribas i Ribas.

CHP