Galeria de metges

Biografia

Fill d’un industrial de la construcció, Pere Piulachs decideix estudiar medicina malgrat l’oposició familiar. L’any 1931, es llicència a la Facultat de Barcelona amb un expedient brillantíssim. Orientat professionalment cap a la cirurgia, oposita a una plaça de metge de guàrdia del Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic, on adquireix gran experiència quirúrgica.

Es doctora el 1940 i al mateix temps guanya la càtedra de Patologia Qurirúrgica de Santiago de Compostela. La de Saragossa, el 1941 i el 1943, aconsegueix el trasllat a Barcelona en guanyar la càtedra per concurs. L'ocupa durant 34 anys i, al llarg d’aquest temps, crea la seva escola de Cirurgia i contribueix a formar un gran nombre de cirurgians. Facilita l’aprenentatge de l'especialitat a molts metges a través del seu llibre Lecciones de Patologia Quirúrgica. Cinc volums que es converteixen en un tractat de cirurgia únic en aquell temps. Publica, també, una important quantitat de llibres, col·labora amb d'altres autors d'obres ja editades i redacta un gran nombre d’articles mèdics.

Piulachs és un gran cirurgià, amb dedicació especial a la cirurgia abdominal, la del coll i la vascular. Posseïdor d’una prodigiosa memòria, grans coneixements anatòmics i notable habilitat manual. Cal, també, destacar la seva capacitat pedagògica que es manifesta a través de les seves lliçons magistrals i les exemplars presentacions de malalts.

Com a conseqüència dels seus mèrits professionals, rep diverses distincions i és invitat a ser membre de nombroses societats mèdiques nacionals i internacionals.

Piulachs té una vessant humanística notable demostrada en l'elaboració de llibres de filosofia i de poesia alhora que, també, és un destacat col·leccionista d’obres d’art, especialment, d'escultures.

CHP