Biografia

Fill de Ramón Anglada, blanquer de Vic, fa els estudis secundaris a Barcelona on, per raons no ben determinades, comença amb força retard i s’examina del grau de batxiller del Col·legi Lliure de Gràcia el mes de juny de l’any 1872. Després, estudia a la Facultat de Medicina de la Universitat Barcelona on es llicencia el 1880, després d’haver estat alumne intern per oposició de l’Hospital de la Santa Creu.

Tot seguit, Antoni Anglada es forma com a dentista a Marsella i, de tornada a Barcelona, entra en contacte amb Simó de Rojas Bruguera, fundador de l’Institut Estomatològic de Barcelona el 1879. A partir d’aquest moment, mantindrà una relació cada cop més estreta amb Bruguera, qui li dóna accés a les històries clíniques de la seva consulta i també al Servei que dirigeix a l’Hospital de la Santa Creu.

És nomenat soci de l’Institut Estomatològic, lliure de despeses, després d’haver guanyat el premi instaurat per la junta general d’aquesta institució des de la seva fundació. Després, quan deixa d’actuar l’Institut Estomatològic el 1887, es crea el Cercle Odontològic de Barcelona i tot apunta que Bruguera i Anglada s’hi integren com a membres fundadors.

Professionalment, exerceix a Maó, a l'illa de Menorca, on té consulta oberta fins al 1889, havia estat elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears el 1882 en premiar el seu treball Ingerto dentario (sic), escrit un any abans.

Antoni Anglada té, a més, diferents consultes particulars a Barcelona, la primera al carrer Ferran cantonada amb Avinyó. Més tard, una altra al carrer Hospital amb La Rambla i, finalment el 1907, el trobem establert al carrer Llúria número 8.

Ramon Anglada té cinc fills, tres noies i dos nois. El gran, Ramon Anglada Anfruns, és metge a la Guerra d’Àfrica i, quan torna, esdevé director de l’Hospital Militar de Palma de Mallorca. El petit, Josep M Anglada Anfruns (+2007), és odontòleg com el pare.

JMUT