Biografia

El seu pare Mariano Breton y Breton és militar, natural de Toledo,traslladat a Barcelona. Marià obté el títol de batxiller el 1908 i comença aestudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, llicenciant-se el 1914 amb laqualificació d’excel·lent. Poc desprès, per concurs, guanya una plaça decirurgià a l’Hospital de la Santa Creu on es forma com a uròleg amb Gabriel Estapé. El 1928, Marià Breton esdevémetge numerari per concurs i director del Servei de les Vies Urinàries del’Hospital del Sagrat Cor, vacant des de la mort de Josep Pagés el 1926. Mesos després, repl’homenatge de la professió que compta amb una nombrosa concurrència, entreells, els presidents del Col·legi i del Sindicat de Metges, Llorenç Garcia-Tornel i Josep Moll i els doctors Parrizas, Celis, Moya, Corachán, Pujol Brull, Birba, Rosell-Jané i Poujuan.


Marià Breton exerceix la seva activitat professional en aquest centre finsa la jubilació alhora que té la pràctica particular en una clínica que porta elseu nom al carrer Muntaner número 474. Treballa, també, com a metge per a MútuaGeneral de Seguros per assignació directa des del 1919. Abans, el 1915, ésmetge de la companyia Riegos y Fuerza del Ebro.


L’any 1923, Bretón Plandiura participa al 5è Congrés de Metges de LlenguaCatalana (CMBLC) amb una ponència sobre les seqüeles de les fractures complicades.Mentre que al 6è CMBLC la seva intervenció s’emmarca en l’àmbit urològic itracta el cas d’un diverticle vesical, la via endovenosa per l’exploracióradiològica de l’aparell urinari i l’epididimitis colibacilars.


Vocal de la junta de govern del Col·legi de Metges de Barcelona que formael president Llorenç Garcia-Tornel l’any 1927, justacabada la Guerra Civil el 1939, Breton és elegit cap del Servei de la LluitaAntivenèria i nomenat membre d’una de les comissions assessores del Tribunal deDepuració de Responsabilitats Polítiques del Col·legi de Metges de Barcelona,presidida per Vicenç Carulla Riera. Membre de diferents societats científiquescom l’Associació Espanyola de Cirurgia, de la Societats Española iInternacional d’Urologia, i de l’Associació de Metges Escriptors. El 1947, éselegit membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Dosanys després, és un dels fundadors de la Societat Internacional d’Urologia delMediterrani Llatí.


A banda dels nombrosos articles urològics que escriu a diferentspublicacions especialitzades, Marià Bretón Plandiura crea i dirigeix la revista ArchivosMedico Quirúrgicos y del Trabajo, publicada del 1945 al 1948 i dedicada ala divulgació de treballs originals que es divideix en dues parts: una sobreMedicina, Cirurgia i les diferents especialitats indistintament. L’altre esdedica als articles sobre Medicina Laboral exclusivament incloent una secció deressenyes bibliogràfiques sobre la matèria presentades en altres publicacions.Dins dels Archivos, entre 1945-1946, Breton edita els fascicles ÍndiceMédico Progresivo de la Literatura Espanola y Extranjera.


Director de la companyiad’electricitat Barcelona Traction, popularment coneguda com la Canadenca perser originària de Canadà, Marià Breton Plandiura es casa amb una germana delmetge Sever Figuerola Pera,Teresa, tenen tres filles i un fill, també uròleg, Marià Breton Figarola(Barcelona, 1929-2013). També, són metges tres dels seus néts Marià BretonMartínez i Xavier i Ignasi de Juan-Creix Breton.

MBC