Biografia

Fill de Josep Antoni Barraquer i Roviralta, catedràtic d’Oftalmologia i fundador de la nissaga. Llicenciat en medicina a Barcelona el 1907 i doctorat el 1908 amb la tesi Dacriocistis. Es forma en altres matèries en centres de Barcelona com l’Escola d’Arts i Oficis, l’Institut General Tècnic i el Laboratori Químic Farmacèutic.

Primerament, col·labora amb el seu progenitor i després s’acaba de formar a París i Montpeller. Oftalmòleg de l’Hospital de la Santa Creu, és professor a la càtedra del seu pare de 1909 a 1918. El 1917 presenta a l’Acadèmia de Medicina de Barcelona la seva nova tècnica operatòria de succió del cristal·lí mitjançant la ventosa d’un erisífac, aparell inventat per ell mateix. Difon aquest procediment revolucionari, s'implanta a tot el món i es conegut com a “tècnica Barraquer”. El 1918 és professor honorari de l’Instituto Rubio de Terapéutica Operatoria de Madrid. Jubilat el pare el 1919, ocupa interinament la seva càtedra fins el 1923 . El 1928, organitza el Servei d’Oftalmologia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

L’any 1925 és un dels creadors de la Sociedad Oftalmológica de Barcelona. És nomenat president de la Societat Catalana d'Oftalmologia el 1929 i, també, el 1939. El 1933, la Facultat de Medicina de Barcelona el designa professor lliure d’Oftalmologia. Des de 1939 fins a 1942 dirigeix i organitza el Dispensari Oftalmològic de la Creu Roja de Barcelona. El 1939 reprèn la construcció de la Clínica Barraquer i la inaugura el 1941. El 1947 funda l’Institut Barraquer i la seva revista, que, inicialment, es titula Estudios e informaciones oftalmológicos i, més tard, Anales del Instituto Barraquer. Els centres en que visita Barraquer esdevenen pol d’atracció de pacients de tot el món. També, de metges dels cinc continents per rebre formació.

Al llarg de la seva vida, Ignasi Barraquer demostra el seu esperit emprenedor i innovador creant diverses tècniques, aparells i instruments. Amb la seva esposa Josepa Moner té set fills, dos dels quals seguiran la nissaga de l’especialitat: Joaquim i Josep Ignasi.

Barcelona li ha dedicat la Plaça Doctor Ignasi Barraquer amb una escultura en honor seu.

LGS