Galeria de metges

Biografia

Fill de Francesc i Mariana Feu, naturals de Barcelona, obté el títol de batxiller en Arts per la Universitat de Barcelona i, seguidament, estudia Medicina a l'Estudi General de Barcelona on obté el grau de doctor el 1672.

Durant tres anys consecutius, del 1675 al 1678, Francesc Feu concursa per optar a una càtedra de Medicina però no té èxit fins al tercer intent. Després d’una tercera oposició brillant a criteri del Tribunal, se li concedeix la càtedra d’Anatomia i, seguidament, la ciutat de Barcelona el nomena examinador dels mestres cirurgians.

El virrei de Catalunya, el VIII Duc de Sessa, Francisco Fernández de Córdoba, el nomena protometge de l’exèrcit reial radicat a la localitat de Palamós amb l’encàrrec d’atendre els soldats malalts de la guarnició establerta en aquesta localitat.

El 1684, Francesc Feu és cridat pel Protomedicat madrileny per ensenyar Anatomia i li donen una plaça de metge a l’Hospital General però no poden pagar el seu salari per falta de recursos de l’Hospital. Es queixa d’aquesta situació al rei i aquest mira de compensar-lo amb nomenament de metge de la reial família ja el 1689. No obstant aquest ascens, segueix sense cobrar de manera regular perquè hi continuen mancant els diners i es veu obligat a tornar a escriure al rei. El 1690, Francesc Feu li envia un memoràndum queixant-se que el salari que percep no li permet viure i li demana que se’l nomeni examinador del protomedicat. Tot i això, el rei no accedeix la seva petició.

Estant encara a Barcelona, el 1676, Francesc Feu publica l’obra Medicum pronosticum i també un Romance que s’imprimeix el 1677 amb una dedicatòria a Joan d’Àustria.

Casat amb Raymunda Vilamala, és hereu el seu únic fill Thomàs Feu i Vilamala per testament signat el 20 de març 1697.

MBC