Actualitzacions

Eduard Tolosa i Colomer

La publicació de les pàgines dedicades al metge Eduard Pons i Tortella, ens ha acostat al neurocirurgià de fama mundial, Eduard Tolosa i Colomer, de qui ja fa un temps vam publicar la biografia. Avui, hem volgut actualitzar-la amb la informació i la documentació que la millora i modernització de les hemeroteques digitals ens permet, aclarint alguns dubtes de llocs i dates que sense la digitalització de la premsa antiga serien molt més difícils i costosos de respondre.

Josep Laporte i Salas

La publicació d'aquesta retrat a tinta del doctor Josep Laporte a Viquipèdia i la seva incorporació a la Galeria de Metges Catalans, ens ha servit per actualitzar els diferents apartats de les pàgines que, ara fa just 7 anys, li vam dedicar al web. Llavors, no existia espai per a l'hemeroteca ni la videoteca. La bibliografia o l'obra pròpia era molt reduïda i, per això, avui les hem completat.

Modest Furest i Roca

El Balneari Vichy Catalán de Caldes de Malavella serveix per il·lustrar l'actualització de continguts que hem fet a les pàgines biogràfiques dels metges Modest Furest Roca i Lluís Claramunt Furest. A partir de la consulta espontània que ens ha fet la família Toro sobre la possible relació de parentesc d'aquests dos metges santpolencs, hem pogut respondre afirmativament en constatar que ambdós són oncle i nebot, un parentesc que segurament influència directament la tria professional del segon i s'esdevé determinant també en la relació comercial de tots dos en convertir-se Lluís Claramunt, per delegació familiar, en representant general a Barcelona de l'aigua de 'Vichy Catalán'.

Francesc Canivell i de Vila

Hem tingut notícia de la publicació del llibre 'Nissaga Canivell, de l'Armeria a la Medicina i la Urologia', que ens aporta la història d'aquesta família ripollesa i el seu escut d'armes, reproduït en l'obra a què ens referim, que també presenta una sèrie de làmines de la 'Chirurgie. Frontispice' de Diderot publicada el 1760.

Jordi Perelló i Gilberga

Una actualització única, la que ens ha tramès la doctora Catherine Perelló Scherdel, logopeda i psicòloga que diu "He sentit dir moltes vegades que és una llàstima que el meu pare, el Dr. Perelló, hagués publicat l'article "Teoria muco-ondulatòria de les cordes vocals", el 1962, exclusivament en llengua francesa. Tenint en compte que es tracta d'una teoria molt trencadora per l'època, veritablement, és una mancança que la comunitat internacional de llengua anglesa no hi pugui accedir. He pensat, doncs, que era indispensable traduir-la a l'anglès, perquè els estudiosos de la història de la foniatria coneguin les variables que el van portar a intuir el funcionament de les cordes vocals.

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.