Actualitzacions

Josep Alsina i Bofill

Un article de Gimbernat, la revista catalana d'història de la Medicina i de la Ciència, reprodueix seixanta-dues caricatures dels metges que assisteixen a la celebració del 25 Aniversari de la promoció mèdica del Curs 1927 de la Universitat de Barcelona. Mostrem els d'aquests set especialistes que són a la Galeria incloent els versos amb clau d'humor que il·lustren la personalitat de cadascun d'aquests personatges:

Juan Castaño Santa

El col·laborador de la Galeria de Metges Catalans, l'anestesiòleg i historiador de la Medicina, Carles Hervás, ens ha remès aquesta fotografia per incloure-la a la biografia del seu col·lega Juan Castaño Santa, una imatge que recull la seva assistència a la Reunió de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèuticadel Dolor amb els Anestesiòlegs del Sud de França, a Narbona el 2001.

Josepa Bastard i Martí

L'aportació espontània d'Alba Padrós, una estudiant de doctorat en història de l'educació de la Universitat de Girona, ens ha fet ampliar la biografia de la doctora Josefina Bastard perquè, si bé sabíem que havia dirigit l'evacuació d'alguns nens republicans a mesura que l'exèrcit franquista avançava. Ella ens ha fet saber que, el juliol del 1938, el govern republicà la nomena 'Consellera de Sanitat' del CNIE (Comitè Nacional de la Infància Evacuada). Així apareix en aquest retall de la revista 'Umbral' sinó també en decret publicat a la 'Gaceta de la República', com recollim a les pàgines actualitzades de la seva biografia i de l'Hemeroteca.

Gaspar Casal i Julián

Al Saló dels Pergamins de la Biblioteca de Girona, els dies 23 i 24 setembre de l’any 1961, es commemora el segon centenari del naixement de Gaspar Casal i es ret homenatge a la seva vila natal. Hi assisteix la professió mèdica gironina, representants de la Dermatologia catalana i els professors més insignes de Medicina de la Universitat de Barcelona com els catedràtics Gibert Queraltó, Garcia Valdecasas, Vila Reig, Mercadal Peyrí, Nogué Moré i altres. Gaspar Casal és considerat el primer epidemiòleg espanyol i és pioner en descriure la pelagra, una de les contribucions més notables a la Medicina del seu temps. Més de 250 anys, continua essent una referència. Notícies de Girona han fet actualitzar la seva hemeroteca.

Jaume Raventós i Pijoan

La preparació d'una propera biografia, la de Vicenç Artigas Riera, i del contacte amb el doctor Vicenç Artigas Raventós, ens ha facilitat aquesta fotografia del seu oncle, el doctor Jaume Raventós Pijoan, membre de l'Institut de Fisiologia, extingit al final de la Guerra Civil que suposa l'exili de la majoria dels seus integrants. La incorporació a la Galeria de Raventós Pijoan va ser una de les primeres i, per això, hem donat contingut a uns apartats que, llavors escassos de referències, complementen l'excel·lent text biogràfic que ja va fer-nos el Carles Hervás, expert en aquest metge. Avui, bibliografia, obra pròpia, hemeroteca i enllaços són, realment, a la seva alçada.

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.