Actualitzacions

Joan Córdoba i Rodríguez

La participació dels familiars és essencial no sols per conèixer millor els metges i metgesses que són a la Galeria sinó també per relacionar-los entre ells. Ha estat el cas de l'aportació que ens ha fet el ginecòleg Octavi Córdoba Cardona, germà de l'hepatòleg Joan Córdoba Cardona, mort prematurament l'any 2014. Ens ha volgut agrair que tant el seu germà com l'avi, siguin a la Galeria i ens ha identificat el nét en les fotografies de Joan Córdoba Rodríguez. Era un parentesc que no havíem establert, ambdues biografies són de les primeres i, com sempre, ha estat l'oportunitat de revisar-les i actualitzar-les amb més informació. Hem incorporat l'hemeroteca a les pàgines del doctor Córdoba Rodríguez i en les del doctor Córdoba Cardona, hem afegit bibliografia, obra pròpia i hem enllaçat les seves publicacions a PubMed. També, hem solucionat algun problema en els links, alguns trencats. L'Arxiu del CoMB i la recerca ens han descobert també que el doctor Córdoba Rodríguez formava part d'una família nombrosa i tres germans més eren metges.

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.