Actualitzacions

Emerencià Roig i Bofill

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) atresora un fons documental i iconogràfic d'un valor incommensurable en què és destacable la Galeria de Presidents de la institució. Aquí es troba, entre molts altres, el retrat d'Emerencià Roig i Bofill, metge català nascut a Santiago de Cuba, de pare sitgetà i mare jamaicana, fet des de ben petit a Catalunya. El doctor Roig i Bofill s'esdevé un metge amb gran prestigi social a la Barcelona de final del segle XIX, que presideix la RAMC els biennis de 1893-1894 i 1895-1896.

Ramon Pla i Armengol

Publicada al llibre ''Política i Sanitat a Catalunya (Segles XIX i XX)'', editat a Manresa per PAHCS l'any 2015, trobem la caricatura del doctor Ramon Pla i Armengol que, malgrat ser d'autor desconegut, ens acosta a la personalitat d'aquest home de gran sensibilitat social, interessat per la política d’esquerres, impulsor del Sindicat de Metges de Catalunya, advocat de la lluita contra la tuberculosi i un dels fundadors dels Laboratoris Ravetllat Pla, entre moltes altres activitats i projectes, un emprenedor de la primera meitat del segle XX.

Josep Maria Bartrina i Thomàs

L'historiador i crític d'art Francesc Fontbona, nebot nét del qui va ser president d'aquest Col·legi -Josep Fontbona Ventosa- ha cedit unes magnífiques fotografies del catedràtic de Patologia Quirúrgica i gran uròleg barceloní de la primera meitat del segle passat, Josep Maria Bartrina i Thomàs totalment desconegudes. Les imatges ens el mostren abans de prendre la decisió de fer la carrera de Medicina, quan es decanta per l'Arquitectura i assisteix a les classes de l'Acadèmia d'Art de Pere Borrell. Un afició que no deixa al llarg de la vida i mostrem en l'Orla d'Alumnes interns del curs 1895-1896 de la Facultat de Medicina de la UB que ell mateix caricaturitza.

Josep Soler-Roig i Elizaicin

Novament la xarxa ens ha dut fins a una caricatura del cirurgià barceloní Josep Soler-Roig Elizaizin. El dibuix es troba acompanyant l'entrevista que li fa el periodista Manuel Del Arco per a la secció ''Ud. dirá ... '' del Diario de Barcelona, publicada el 20 de novembre del 1952 amb motiu d’assolir la fita d’haver extirpat l’estómac número mil a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. En aquest retrat humorístic del doctor Soler-Roig, amb pocs traços, Del Arco identifica perfectament tant els trets físics més característics com la figura d’aquesta personalitat mèdica del segle XX.

Salvador Vilaseca i Anguera

Novament l'atzar i, també, Viquipèdia ens han proporcionat l'oportunitat de donar a conèixer una imatge del jove estudiant de Medicina Salvador Vilaseca i Anguera a 20 anys, abans de convertir-se EN el metge forense i psiquiatre reusenc de renom, director de l’Institut Pere Mata, reconegut internacionalment per la seva gran obra com a arqueòleg i prehistoriador. Incloem, també, una caricatura d'autor desconegut que tot i de quan és encara molt jove, ja imprimeix els trets més personals i característics de Salvador Vilaseca.

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.