Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Vicenç Compañ Arnau neix a Torrevella però, de ben petit, la família es desplaça al Grau de Castelló d’on provenen. Els Compañ són d’origen mariner, dels de cabotatge que transporten mercaderies per tot el litoral i s’acaben instal·lant al Grau de Castelló el 1865. Vicenç cursa el batxillerat a Castelló de la Plana i els estudis de Medicina a València on es llicencia el 1904. Acabada la carrera, fa el doctorat a Madrid. Després, els sis primers mesos del 1906, fa de metge general a Castelló fins que marxa a Barcelona després d’haver guanyat l’oposició d'una plaça de metge intern a l’Hospital de Santa Creu, ingressant al Servei d’Urologia que dirigeix Joaquim Mestre Morer alhora que, després de fer una estada a l’Hospital Necker de París per formar-se com a uròleg al costat del professor Albarran, participa com a docent als cursos d'Urologia que organitza el Servei.

Jubilat Mestre el 1929, Manuel Corachan encarrega Vicenç Compañ la direcció de la Secció d’Urologia del Servei de Cirurgia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fins que, el 1941, és nomenat cap del Servei d’Urologia i el dirigeix fins a la seva jubilació l’any 1951, moment en què el substitueix Antoni Puigvert.

Des del seu establiment a Barcelona, es té constància que obre consulta pròpia de Cirurgia Urinària al número 20 de la Rambla de Catalunya. Opera, també, a la Clínica del Remei al barri barceloní de Gràcia i, a partir del 1934, opera a la Clínica Solàrium, establiment recent construït al carrer de Ticià al peu de la Serra de Collserola que i que codirigeix amb Josep Maria Vilardell. A més, des del 1911, és metge numerari interí del Cos de Beneficència Municipal i supernumerari de la Casa de Socors als Pobres fins que cessa voluntàriament el 1922.

Malgrat establir-se a Barcelona professionalment, Vicenç Company no es desvincula mai del Grau de Castelló i aprofita qualsevol circumstància per visitar els germans i parents que hi té allà. Membre i directiu de l’Ateneu Castellonenc a la Ciutat Comtal, es casa i té dos fills, un dels quals serà el metge i especialista de l’Aparell Digestiu, Genaro Compañ Laban (Barcelona, 1911 – Castelló de la Plana, 1995).

Membre de l'Associació Espanyola d'Urologia i de la Societat Catalana d’Urologia, el 1947, Vicenç Compañ Arnau és elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina i presenta el seu treball sobre Concepto de la tuberculosis renal y modificaciones de la tesis de Albarrán en una sessió científica que compta amb la intervenció dels especialistes Cornudella, Serrallach, Ponce de León, Gausa, Puigvert i Bretón. Compañ, que ha presentat ponència als II i III Congrés de Metges de Llengua Catalana del 1917 i 1919, té una participació molt activa com a conferenciant als fòrums locals però, especialment, als congressos nacionals i internacionals de la seva especialitat. Soci fundador de la Societat Internacional d’Urologia, és destacada la seva assistència al II Congrés Internacional d’Urologia de 1924 que té lloc a Roma on és elegit membre emèrit de la Societat Internacional de Cirurgia. Al III Congrés, a Brussel·les el 1927, presenta una comunicació sobre el Tractament dels tumors de la bufeta per agents físics, al VIII Congrés, celebrat a Barcelona el 1949, és l’encarregat d’una de les intervencions quirúrgiques públiques mentre que al IX Congrés, celebrat a Nova York el 1952, és elegit vocal de la junta directiva de la Societat Internacional d’Urologia.

Col·laborador de la revista Crónica Médica de València, Vicenç Compañ Arnau participa en l’elaboració del Diccionari de Medicina del Dr. Corachan que es publica el 1936.

MBC