Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Presentació

Benvolguts  visitants

La Galeria de Metges Catalans creada l’octubre de 2011 està dedicada a la memòria de metges catalans distingits per una activitat professional destacada. Tots els metges i metgesses inclosos han gaudit de prestigi entre els seus coetanis i alguns d’ells l’han conservat fins avui,  molts anys després de la seva mort.  Altres, en canvi, han passat a l’oblit malgrat que moltes de les seves accions han tingut transcendència en el temps.  Amb aquest web facilitem el coneixement de qui eren i què van fer molts metges que van contribuir en vida al progrés del coneixement mèdic i a la millora de la salut dels seus conciutadans.

Aquest espai pretén ser alhora informatiu i entretingut. Descriu els aspectes biogràfics més notables d’aquests metges i metgesses, relaciona les seves aportacions científiques i aporta aquelles imatges que mostren en el seu món professional, personal o familiar. Cada resum biogràfic està escrit per un autor. Al final del text, hi trobareu les seves inicials.

La Galeria de Metges Catalans és també un web dinàmic i participatiu que ha anat creixent a mesura que s’han incorporat més metges i metgesses a aquesta galeria.  Al final de cada biografia, hi ha un formulari per fer suggeriments per via electrònica als responsables del web tant per fer alguna rectificació del text escrit com per aportar noves dades o enviar imatges.


Després de gairebé d’onze anys sense fer canvis significatius a la pàgina web, presentem una reforma dels apartats amb l’ampliació de tres seccions noves.
A part dels apartats de sempre PRESENTACIÓ i GALERIA, com a part més nuclear del web com un aparador de les biografies il·lustrades de metges i metgesses destacats. S’han incorporat tres apartats nous: ALTRES GALERIES, MEMÒRIA DE LA PROFESSIÓ i EPONÍMIA MÈDICA CATALANA.

ALTRES GALERIES inclou la biografia de metges molt particulars, com els metges catalans que han desenvolupat la seva carrera professional als Estats Units d’Amèrica o al Canadà, la qual ja existia. I una nova galeria de metges i metgesses que van ser obligats a exiliar-se a partir de 1939, quan es va acabar la Guerra Civil. Contingut a la pàgina web creada pel Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i Metges catalans a l’exili.

La MEMÒRIA DE LA PROFESSIÓ és una nova secció que consistirà en l’ampliació d’entrevistes a metges grans, els quals oferiran un testimoni molt interessant de com ha estat la formació i la seva pràctica professional en temps passats.

Finalment, s’incorpora la nova pestanya EPONÍMIA MÈDICA CATALANA formada pel llistat dels personatges de la medicina catalana que tenen un epònim en la pràctica sanitària. Aquesta nova secció també fa un recull de les publicacions sobre l’eponímia mèdica realitzades pels doctors Josep Eladi Baños i Elena Guardiola i publicada en la revista Annals de Medicina de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMSCB).

Miquel Bruguera

firma Bruguera

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.