Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Nicolau Battestini, com Rafel Battestini Galup, el seu germà gran, fa la carrera de medicina entre 1911 i 1917. D’estudiant, per concurs, ja esdevé alumne intern del Departament de Cirurgia, Radiologia, Anatomia i Fisiologia d’August Pi Sunyer. Acabada la carrera, entra a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i s’incorpora a l’Escola de Patologia Digestiva de Francesc Gallart. Després, el 1925, fa una estada d’ampliació d’estudis a Berlín. Més tard, del 1926 al 1932, és director de la revista Ars Mèdica i redactor en cap d’Annals de Ciències Mèdiques. Durant dos anys, entre 1929 i 1931, forma part de la junta de govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

D'altra banda, Nicolau Battestini té una clara vocació política, és un dels fundadors del Sindicat de Metges de Catalunya l'any 1920 i, el 1922, ingressa a Acció Catalana on milita també el seu germà Rafel. Després, el 1931, fidel seguidor de Francesc Macià, participa en la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i passa a ostentar un destacat paper en la direcció del partit alhora que és un dels diputats que surten escollits per Barcelona a la Diputació Provisional de la Generalitat de Catalunya. Després, el 1932, torna a ser elegit i es converteix en membre del Parlament de Catalunya on és el ponent de les lleis d’àmbit sanitari.

El 1936, Nicolau Battestini és nomenat president delegat de Protecció a la Infància i, més tard, de l’Obra del Segell Pro-infància. El 1937, ja en plena Guerra Civil, guanya l’oposició a director de l’Hospital General de Catalunya, nom de l’actual l’Hospital de Sant Pau.

El 1939, exiliat a França, Nicolau Battestini ingressa al camp de concentració d'El Voló fins a ser alliberat per poder encarregar-se dels refugiats espanyols ingressats als hospitals d'aquest camp i dels propers a Perpinyà. El 1940, es trasllada a Montpeller on viu fins al 1946, any en què pot tornar a Barcelona.

De tornada a Catalunya, mantenint-se al marge de tota activitat política, Nicolau Battestini torna a exercir de metge fins al 1965. Casat amb Dolors Pons Sala, el seu fill és el metge Rafael Battestini Pons (Barcelona, 06/07/1932-15/08/2017).

MBC