Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Fill d’un directiu del Port de Barcelona, Antoni Sitges Julià, i de Montserrat Creus Vidal, obté el títol de Batxiller a l'Institut Menéndez Pelayo el 1939. Probablement influït per un oncle patern, el metge Joan Soler Julià, l'any 1938 sol·licita l'ingrés com a practicant al Cos de Sanitat Militar i, després, estudia la carrera a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona on es llicencia l’any 1944, obtenint el Premi Andrés Campos de Cirurgia. Admès com alumne intern a la càtedra de Patologia Quirúrgica del Professor Pere Piulachs el 1944, acabada l’etapa de residència, el jove Antoni Sitges Creus prefereix desenvolupar la carrera mèdica com a cirurgià a l’Hospital de Sant Pau, centre capdavanter nacional pel que fa a la Cirurgia General. El 30 abril de 1945, Antoni Sitges és nomenat cirurgià ajudant del Servei de Cirurgia General que dirigeix Josep Soler Roig a l’Hospital de Sant Pau i, el 17 març 1950, és també Metge de Guàrdia d’aquest l’Hospital.

El 1948, es doctora per la Universitat de Barcelona amb la tesi Desarrollo del sistema venoso hepatoportal intrahepático : estudio anatómico y embriológico i, dos anys després, juntament amb Josep Soler-Roig, publica la monografia Tratamiento quirúrgico del càncer de recto, patologia que, amb els càncers d’esòfag i d’estómac, centren bona part de l’activitat de Sitges Creus tant en el camp clínic i con en la recerca. Durant l’etapa de sotsdirector del Servei de Cirurgia “A” de l’Hospital de Sant Pau, Antoni Sitges aporta un tarannà diferent del que impera en la tradició quirúrgica espanyola –emmirallada sobretot en França i Alemanya-. Sitges Creus és l’introductor dels aires renovadors procedents de la Cirurgia anglosaxona.

En aquest Servei, organitza diferents cursos de perfeccionament quirúrgic en què s'invita els cirurgians d’altres països perquè expliquin les darreres i més innovadores tècniques quirúrgiques. A més, Sitges Creus intervé molt activament en l'organització i la realització dels programes de formació quirúrgica, activitat amb què es guanya un gran prestigi internacional al mateix temps que els canvis que es van produint en la Cirurgia al nostre país.

El 1956, Sitges Creus aconsegueix una beca del programa Fulbright i viatja als Estats Units on visita els departaments quirúrgics més prestigiosos. Alhora, continua mantenint contacte amb els principals Serveis de Cirurgia de Gran Bretanya, com ara el St Mark’s Hospital de Londres o el de la Universitat de Leeds.

L'any 1972, Sitges Creus passa a treballar a I’Hospital de Bellvitge amb el càrrec de cap del Servei de Cirurgia Digestiva i, dos anys després, es cap de tots els serveis quirúrgics d’aquest centre. Aquests càrrecs li permeten desenvolupar totes les seves possibilitats com a cirurgia de primera línia i així ho fa palès en els nombrosos treballs que dedica, especialment, a la cirurgia abdominal, a I’alimentació parenteral i a les anastomosis mecàniques. El Manual de Alimentación Parenteral que publica el 1978 és un text pioner en el seu gènere i cabdal per la formació dels joves cirurgians.

Antoni Sitges Creus, al llarg de la seva vida professional, és distingit amb diversos premis i guardons com el Premi Nacional de Cirurgia de la Delegació Sanitat FET l’any 1950, el Premi Reial Acadèmia Galena d’Astúries del 1954 i el Premi Virgili de la Societat Catalana de Cirurgia el 1981. Pertany a diferents organitzacions científiques i ocupa diferents càrrecs com la presidència de la Societat Catalana de Cirurgia del 1977 al 1981, és vicepresident de l’Associació Espanyola de Cirurgians del 1978 al 1982 a més de ser membre de mèrit de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i també acadèmic electe de la Reial Acadèmica de Medicina de Catalunya on ingressa, juntament amb Jordi Sans Sabrafen l’any 1989, amb un discurs sobre l’ètica en la pràctica quirúrgica: Alguns aspectes ètics de la cirurgia digestiva.

Cirurgià exigent i renovador tan competent com estimat pels seus pacients, Antoni Sitges Crues és un mestre de cirurgians, afable i modest que modernitza la Cirurgia catalana i espanyola. Tres dels seus fills, han seguit la professió mèdica del pare, són: Antonio, Carles i Ignasi Sitges Serra, respectivament especialitzats en Cirurgia, Medicina de Família i Educació i Medicina d'Educació Física i l'Esport.

GCG