Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

No hi ha documentació sobre els primers anys de vida de Joan Bruguera ni de la seva família. Es coneix que estudia Medicina a Montpeller, ciutat on després exercirà la professió de metge. Casat amb una dona de Montpeller, Catherine de Boubal, es queda a exercir a la capital occitana on arriba a guanyar -tot i que no s'ha pogut confirmar- una càtedra de l'Escola de Medicina de Montpeller, on residirà fins a la seva mort.

L'any 1452, el mateix any en què mor, fa testament deixant un llegat consistent en 800 escuts d'or per ser convertits en béns rendibles a més dels seus llibres i una vaixella de plata. Tot això ho llega perquè es fundi el Colegium Gerundinum, com ell mateix l'anomena i on preveu que es puguin allotjar els estudiants gironins becats per estudiar medicina a la Universitat de Montpeller. El llegat del doctor Joan Bruguera preveu becar anualment dos estudiants residents a la ciutat de Girona i -cas que cap resident gironí la sol·licités- podia atorgar-se a un ciutadà de qualsevol altra localitat del Bisbat de Girona i -de no donar-se el cas- preveia donar-la a qualsevol ciutadà de Catalunya que sol·licités estudiar a l'Escola de Medicina de Montpeller. Els estudiants becats tenien pagats tots els anys d'estudi, matrícules, estatges i alimentació durant un màxim de nou anys, quatre d'estudis i cinc anys més per si volien practicar al costat dels professionals de més prestigi de l'Escola de Medicina de Montpeller.

El 1464, la vídua del doctor Bruguera, a instància del marmessor testamentari, crea la Fundació Joan Bruguera que té continuïtat, inicialment, durant un segle fins que les lluites entre calvinistes i catòlics del sud de França impedeixen que els estudiants de medicina gironins puguin anar a Montpeller. Les autoritats municipals gironines restitueixen la beca Bruguera el 21 de març del 1642 en recuperar la propietat de l'edifici, on residien els becaris gironins a Montpeller, conegut com l'Hotel Girona. Les rendes per al seu manteniment de l'edifici i les beques, però, no són restituïdes simultàniament.

En aquests temps d'avatars, el Col·legi de Girona arriba a tenir altres noms: primer, Col·legi de Duvergier en referència al patró que intenta extingir-lo i quasi ho aconsegueix. Posteriorment, se’l coneix com a Colegium Butoneti, nom de la família que el regenta durant més d’un segle, temps en què es ven les propietats que generen les rendes de la fundació. Té també el nom de Colegium parvum aut minus le petit college o Col·legi Petit.

És per tot això que és a començaments del segle XIX quan els estudiants gironins tornen a anar becats a la Facultat de Medicina de Montpeller i hi van amb la Beca de la Fundació Joan Bruguera fins a 1891, quan el govern espanyol confisca l'edifici i prohibeix anar a estudiar medicina a Montpeller. És a finals del segle XIX i principis del XX quan el Col·legi de Metges de Girona inicia una campanya de reivindicació perquè la Fundació Joan Bruguera reprengui la seva activitat fundacional i torni a becar els estudiants gironins per anar al Col·legi de Girona de Montpeller. Així, el 1926, és quan l'Ajuntament de Girona recupera la propietat de l'anomenat Hotel Girona montpellerí. Restaura l'edifici i, a principis de l'any 1936, constitueix el Patronat de la Fundació Bruguera que torna a atorgar beques als estudiants gironins. Actualment el patronat de la Fundació, una de les més antigues que hi ha a Catalunya, el formen representants de l'Ajuntament de Girona, del Col·legi de Metges de Girona i de la Universitat de Girona mentre que la Fundació Joan Bruguera té la propietat de l'immoble ubicat al carrer Girona de Montpeller.

Sense cap dubte, es pot considerar que aquest Col·legi de Girona a Montpeller, com se'l coneix actualment, ha estat un dels mecanismes d'entrada de la influència de la medicina francesa respecte la catalana durant segles: Miquel Bernades, Francesc Campderà i Joan Rancé són alguns dels nombrosos i destacats metges gironins becats per la Fundació Joan Bruguera per poder estudiar Medicina a Montpeller.

Les ciutats de Girona i de Figueres tenen un carrer dedicat al doctor Joan Bruguera. A més, una de les escoles de nens de la capital gironina -inaugurada el 1911, coneguda llavors com 'El Grupo' i remodelada el 2002- duu el nom d'aquest mecenes de la medicina gironina des del segle XV.

MBC-MVR