Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

 • Calbet-Camarasa, JM i Corbella-Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
 • Rodríguez-Ocaña E. La constitución Medicina social como disciplina España (1882-1923). Madrid: MSC, 1988.
 • Roca-Rosell A. La higiene urbana com a objectiu: notes sobre la història de l'Institut Municipal de la Salut (1891-1936) A: Roca Rosell A (Coord) Cent anys de salut pública a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1991; 75-103.
 • Coll-Amargós J i Llorens-Vila J. Els quadres del primer catalanisme polític, 1882-1900. Barcelona: Pub. Abadia de Montserrat, 2000.
 • Vallribera i Puig P. Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona: Publicacions del Seminari Pere Mata de la UB. niversitat de Barcelona, 2000.
 • Calbet-Camarasa JM i Montañà Buchaca D. Metges i farmacèutics catalanistes. 1880-1906. Valls: Cossetània, 2001.
 • Castellvell V. Pròleg a Datos para el estudio medicotopográfico de García. Garcia: Ajuntament de Garcia, 2002.
 • Castellvell V (Pròl). Datos para el estudio medicotopográfico de García (Tarragona). Dins E Raduà i Oriol. Datos para el estudio medico-topográfico de García (Tarragona). Garcia: Ajuntament, 2003.
 • Collelldemont E i Moreu-Calvo AC. El Museo Pedagógico Experimental de Barcelona: Enclave para una historia de los pequeños museus pedagógicos. Biblid, 2007;26:471-82.
 • López-Andrés X. Confits estadístics Històries catalanes de comptes i de mesures. Quaderns d’Estadística, 2010;3.
 • Dalamau-Torva M i Miró-Acedo I. Prof. D Marín. Les cooperatives agrícoles de Sants. Autogestió proletària en un barri de Barceona (1870-1939). Barcelona: La Ciutat Invisible Edicions, 2010.
 • Serrano-Giné D. Garcia ara fa un segle. Una visió a partir de la topografia mèdica del Dr. Enric Octavi Raduà i Oriol, 1891. Miscel·lània del CERE 25, 2015:95-108.
 • Arnabat R i Gavaldà A. El cooperativisme agrícola catalán: un espacio de sociabilidad y ciutadania (1887-1939). A La Historia, lost in translation?: Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporanea, 2016;1:841—6.