Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • La injecció de les xarxes de Purkinje i dels limfàtics de l'endocardi. Treballs Societat Biología, 1917:191-204.
 • Sobre algunes disposicions del lligament gastrocòlic. Treballs Societat Biología, 1918:24-30.
 • Modificacions de forma i arquitectura produïdes per un aneurisma, en l'os d'un individu jove. Treballs Societat Biología, 1918:309-313.
 • Nota sobre l'aponeurosis mitja de coll. Treballs Societat Biología, 1919:94-97.
 • Sobre un cas de paraplegia espasmòdica: resultat obtingut per intervenció quirúrgica. Treballs Societat Biología, 1919;98-102.
 • Anatomia del simpatic en general. III Congres Metges Llengua Catalana. Ponencies. Tarragona. 1919:47-59.
 • Anatomia de la estasi intestinal. IV Congres Metges Llengua Catalana. Ponències. Girona, 1921:221-239.
 • El Mal de Pott en el adulto. Revista Médica Barcelona, 1924;(2):119-126.
 • Variaciones en la presión del líquido cefalo-raquideo : aplicaciones quirúrgicas : discurso de recepción en la Real Academia de Medicina y Cirujía de Barcelona leído por el académico electo Don Joaquín Trias Pujol el día 29 de marzo de 1925. Badalona: J. Casas, 1925.
 • El Doctor Cardenal, maestro. Anales Real Academia de Medicina de Barcelona, 1928;10-14.
 • El dolor en las fracturas. Rev de Cirugia de Barcelona, 1931;(1):55-64.
 • Tractament quirúrgic dels abscessos freds. VII Congrés de Metges de Llengua Catalana. Palma de Mallorca, 1932. Ponències: 191-200.
 • Un caso de eventración diafragmàtica. Rev de Cirugía de Barcelona, 1932;(13):63-64.
 • La temperatura local y la circulación periférica, en cirugía. Annals Acad Med Barcelona 1933, XV:285-291.
 • Un cas de fractura de la columna vertebral tractat pel mètode de Böhler. [ amb Jimeno Vidal ]. Annals Medicina, 1935,(3): 315-321.
 • Calcinosi circumscrita d'origen infecciós. Annals Medicina. 1935;(5): 537-542.
 • Atelèctasi pulmonar postoperatòria. Annals Medicina, 1936:45-60.
 • Vòmica hidatìdica d'origen hepàtic. IX Congrés de Metges de Llengua Catalana. Comunicacions. Perpinyà, 1936:98-99.
 • Antoni de Monravà i Roca. Medicina Catalana. 1937;(45-46): 517-518, 557-558.
 • Els Hospitals i els serveis sanitaris davant la nova estructuració de Catalunya. Nova Ibèria, 1937.
 • La vida de la Academia. Academia de Ciencias Médicas. Libro de Oro. Barcelona, 1953;15-18.