Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • La radioterapia en el tratamiento del ulcus gástrico. Amb V Carulla-Riera i M Cortés-Lladó. Revista Médica Barcelona 1930;84:479-511.
 • Anàlisi i tècnica coprològica. Barcelona: Monografies Mèdiques, 1931;53.
 • El psicoanàlisis, ciència del porvenir. Valencia: Cuadernos de Cultura, 1933.
 • Anàlisi i tècnica exploratoria de la glàndula hepàtica. Monografies Mèdiques, 1934;79.
 • La llar obrera i l'Assegurança Social de Malaltia. Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, 1933;156:12-3.
 • Estudio comparativo de los diferentes medios empleados para investigar la acidez actual, orgánica (volátil y total) y la alcalinidad en las materias fecales. Amb A Cardoner-Planas. Revista Médica de Barcelona, 1934;121:3-8.
 • Los problemas de la alergia respiratoria. Estudio del factor polínico del aire de Barcelona. Amb JB Darder Rodes. Revista Médica de Barcelona, 1936;147:195-222 i 148:291-332.
 • Contribución al estudio de parasitismo intestinal. Revista Médica de Barcelona, 1936;150:483-504.
 • El Servei de Transfusió de sang al Front. Organització - Utillatge. Medicina Catalana, 1937;43-44:512-6.
 • El Servicio de Transfusión de Sangre de Barcelona. Técnicas y utillaje. Revista de Sanidad de Guerra, 1937;8:307-321.
 • La transfusión de sangre citratada conservada. El problema de la dosis. Revista de Sanidad de Guerra, 1937;8:322-328.
 • The Service of Blood Transfusion al the Front. Organisation-Apparatus. Barcelona: SADAG-EC, 1937.
 • Contribución al estudio del metabolismo in vitro de la sangre citratada conservada. Estudio sobre la cifra de los hematíes, leucocitos y hemoglobina. Amb E Margarit-Aleu. Revista de Sanidad de Guerra, 1937;8:329-34.
 • Contribución al estudio del metabolismo in vitro de la sangre citratada conservada. La resistencia globular del hematíe. Revista de Sanidad de Guerra, 1937;8:335-9.
 • Contribución al estudio del metabolismo in vitro de la sangre citratada conservada. La destrucción leucocitaria. Revista de Sanidad de Guerra, 1937;8:340-3.
 • Contribución al estudio del metabolismo in vitro de la sangre citratada conservada. La destrucción del complemento. Amb A Benlloch-Llorach. Revista de Sanidad de Guerra, 1937;8:344-7.
 • Contribución al estudio del metabolismo in vitro de la sangre citratada conservada. Los procesos de glucolisis. Amb F Sostres-Diez. Revista de Sanidad de Guerra, 1937;8:348-51.
 • Contribución al estudio del metabolismo in vitro de la sangre citratada conservada. Amb J Sardà-Roca. El metabolismo de la urea. Revista de Sanidad de Guerra, 1937;8:352-4.
 • Contribución al estudio del metabolismo in vitro de la sangre citratada conservada. La acción amilolítica. Amb V Villaró-Closa. Revista de Sanidad de Guerra, 1937;8:355-7.
 • El Servei de Transfusió de sang al Front. Organització - Utillatge. Medicina Catalana, 1937;43-44:512-6.
 • La funció hepàtica en els malalts mentals. Amb A Martí-Graell. Rev Catalana de Psiquiatria i Neurologia, 1937;2:192-7.
 • The Barcelona Blood-Transfusion Service. The Lancet, 1939;6031(231):773–5.
 • European Association. EJ Bigwood et al. The Lancet, 1943;6238(241):382.
 • Formation of red blood corpuscles. The Lancet, 1943;6243(241):513-4.
 • Formation of red blood corpuscles. The Lancet, 1943;6250(241):756.
 • Formation of red blood corpuscles. The Lancet, 1943;6259(242):186.
 • Closed plaster. The Lancet, 1944;6321(244):549.
 • Histopatologia d’una nova capa d’epiteli semiescamós pla que recobreix les mucoses digestives. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1947.
 • The eosinophil cell. The Lancet, 1948;6525(252):451-2.
 • The eosinophil cell. The Lancet, 1949;6555(253):672.
 • The renal ducts of Bellini. Anàlisi i tècnica coprològica. The Lancet, 1955;6902(266):1249.
 • The renal ducts of Bellini observations in newborn babies. The Lancet, 1953;6763(261):727.
 • Hyaline membrane in the neonatal lung. The Lancet, 1953;6800(262):1361–2.
 • Treatment of burns with plasma. Amb A Mcdowall. The Lancet, 1957;6958(269):50.