Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Regiment de preservació á epidemia ó pestilencia e mortaldats. Agramunt, Jaume d', m. 1349. Lleida: A. Pagés, 1910.
 • Aplèc. Barcelona: Casa de Caritat, 1912.
 • Triptic. Els malalts pàries, L'Ètica en el lèxic catalanesc, Perquè Molière's hefà de'ls metges. Barcelona: Casa de Caritat, 1912.
 • Parleu bé si us plau. Et al. Igualada: N. Poncell, 1914.
 • La Medicina catalana en temps del rei Martí. Barcelona: L'Avenç, 1914.
 • De feminisme: discurs inaugural del curs de 1914-1915 de l’Ateneu Barcelonès. Barcelona: L'Avenç, 1915;1:9:26.
 • Enaltím el verb de Catalunya. Barcelona: Butlletí de l’Ateneu Barcelonès, 1916;8:321-337.
 • Espurnes. Barcelona: L'Avenç, 1916.
 • Una monja metgessa : discurs presidencial del curs 1915-1916 de l'Ateneu Barcelonès. Barcelona: L'Avenç, 1916.
 • La Medicina catalana en temps del Rey Martí : remembrem lo passat. Barcelona : Fidel Giró, 1919.
 • Ordinacions del Hospital general de la Santa Creu de Barcelona: any MCCCCXVII. Barcelona: Fidel Giró, 1920.
 • Mestre Guillem Colteller : Metge dels Reys d'Aragó Pere III y Johan I. Barcelona: Impr. Badia, 1922.
 • Johan I y les supersticions. Barcelona : Atlas Geográfico, 1922.
 • Un cirurgià barber barcelonès de la XV centuria. Barcelona: Casa de la Caritat, 1923.
 • Tribut al mestre : elogi a Santiago Ramón y Cajal Barcelona : Badia, 1923 [Reed. 2007].
 • Notes medicals històriques. Barcelona : Impr. Badía, 1924.
 • Carta a l'alcalde i president de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 2 de gener 1924.
 • Epidèmia de glànola a Barcelona (segle XVIè). Barcelona : Badia, 1925.
 • La Reyna empordanesa : extret del v. X de Memories publicades per la Reyal Academia de Bones Lletres . Barcelona : Imp. de la Casa de Caritat, 1925.
 • Homenatge dels metges catalans al Dr. Cardenal en les seves noces d'or científiques. Barcelona: Badía, 1925.
 • L'Hospital migeval de Sant Maciá. Barcelona : Viuda de Lluis Tasso, 1926.
 • L’Estudi General de Lleida, Joan I d’Aragó, Institució Patxot, 1929.