Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Amb 17 anys, Andreu Pursell Ménguez ve a Barcelona on acaba el batxillerat que ha començat a Madrid. Tot seguit, estudia Medicina a la Universitat de Barcelona on es llicencia el 1930. Acabada la carrera, dedica uns mesos a visitar els principals centres europeus de l’especialitat amb la intenció d’ampliar estudis i especialitzar-se en Pneumologia, iniciant així una tònica que manté al llarg de la seva carrera.

El 1931, de tornada a Barcelona, Pursell comença a treballar a la Secció de Tisiologia que dirigeix Lluís Rosal al Servei de Medicina Interna del Pere Esquerdo de l’Hospital de Sant Pau on s’està fins al 1938 perquè és mobilitzat. Destinat a Alp, és metge dels guàrdies d’assalt fins que és detingut per l’Exèrcit republicà fins que pot fugir a França d’on torna el febrer de 1939 per reincorporar-se a la Unitat que dirigeix el Dr. Rosal.

El 1948, el professor Gibert Queraltó li ofereix ser cap del Dispensari de Pneumologia de la Clínica Mèdica C de l’Hospital Clínic, càrrec que Andreu Pursell exerceix fins al 1955, any en què succeeix el doctor Rosal quan es jubila de la direcció de la Secció de Tisiologia de l’Hospital de Sant Pau, coincidint amb el moment en què aquesta Secció es converteix en un servei independent i passa a dir-se Servei de Pneumologia.

Pocs anys abans, el 1952, Pursell és nomenat director del Sanatori “Flor de Maig” de Cerdanyola i, també, ho és del Dispensari Central Antituberculós, centre que actualment duu el nom de Lluís Sayé. Compatibilitza ambdós càrrecs amb la seva primera feina a l’Hospital Clínic i, el 1964, continua només amb la de l’Hospital de Sant Pau perquè és obligat a deixar altres càrrecs.

En aquests anys, el doctor Pursell dedica bona part de les seves vacances d’estiu a visitar els serveis penumològics de més prestigi d’arreu del món. El 1952, la premsa catalana es fa ressò de l’estada d’ampliació d’estudis que fa a França i, el 1958, segueix també el seu viatge a Dinamarca. Primer, per conèixer les tècniques dels pneumòlegs de l’Orensundhospital a Kbeneaun. Després, a Suècia, assistint al “Karolinska Institute” d’Estocolm. Professor convidat de la Universitat Menéndez Pelayo el 1961, Pursell Ménguez viatja als Estats Units i Canadà l’any 1969 amb l’objectiu de comparar minuciosament els procediments utilitzats pels pneumòlegs americans i conèixer les darreres innovacions com el tractament de les neoplàsies pulmonars inoperables i els transplantaments de pulmó.

Quan el 1955 Pursell succeeix Rosal a l’Hospital de Sant Pau, és un especialista mèdic-quirúrgic, tenint en compte que la patologia pulmonar fonamental era la tuberculosi, malaltia que requeria el domini de terapèutiques que sovint eren tan cruentes com el pneumotòrax i la toracoplàstia. Amb els avenços diagnòstics i terapèutics que va experimentant l’especialitat, Pursell modernitza el seu Servei i crea les seccions de broncoscòpia, d’exploració funcional pulmonar i de recuperació respiratòria. Aquestes transformacions que duu a terme Andreu Pursell, fan que el Servei de Pneumologia de l’Hospital de Sant Pau es converteixi en un centre de referència de l’especialitat a Catalunya.

Fundador de la secció espanyola de l’Associació Internacional de Broncologia i de la Societat Espanyola de Patologia de l’Aparell Respiratori, fellow de l’American College of Chest Physicians, membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears on és president de la seva filial l’Associació de Patologia Respiratòria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. Andreu Pursell Ménguez és autor de diversos treballs de recerca original que es publiquen a les principals revistes nacionals i estrangeres de l’especialitat alhora que participa com a ponent en la majoria de congressos i reunions que organitzen les diferents societats de Pneumologia.

MBC