Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Nascuda a Balaguer, estudià la carrera de medicina a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el 1976. Es formà, primer com a internista, amb el Dr. Robert Nolla i Panadès a l’Hospital del Mar i posteriorment, com a hematòloga pel sistema MIR, a l’antic Hospital Nuestra Señora de Covadonga d’Oviedo, el 1984.

De retorn a Catalunya, exercí com a hematòloga interina en diferents hospitals (Germans Trias i Pujol, Vilafranca del Penedès, Mataró i Granollers) fins que l’any 1988 s’incorporà a la Unitat d’Hemofília de l’Hospital Vall d’Hebron, malaltia minoritària a la qual dedicà la resta de la seva vida professional, com també a altres diàtesis hemorràgiques congènites.

Compaginà les tasques assistencials amb la docent i investigadora. Després de la seva jubilació, el 2018 continuà els treballs d’investigació adscrita al Grup de Recerca de Medicina Transfusional del Banc de Sang i Teixits i a l’Institut de Recerca Vall d’Hebron fins a la seva mort sobtada.

La dedicació als malalts, tant nens com adults, fou plena comprometent-se a fons amb el seu tractament i cura. Tenia una gran predilecció per als més petits i una especial tendresa amb la gent gran. Va incorporar a la pràctica clínica la innovació tecnològica per al diagnòstic, com també la terapèutica, i va vetllar sempre per una assistència òptima i per la qualitat de vida dels malalts. En una primera etapa hagué de fer front a les complicacions derivades de la transfusió de derivats plasmàtics com la sida i l’hepatitis C, en estreta col·laboració amb altres especialistes en infectologia o hepatologia del seu hospital.

Més endavant, promogué el reconeixement de la Unitat d’Hemofília com una unitat integral i buscà la col·laboració de cirurgians ortopèdics, odontòlegs, rehabilitadors, farmacèutics, psicòlegs i genetistes. Potencià el tractament domiciliari (infusió intravenosa del factor) instruint a malalts i famílies per al tractament precoç com també del profilàctic i la neutralització de l’inhibidor, una complicació freqüent derivada del mateix tractament amb factors de la coagulació. Comptà amb l’estreta implicació de l’Associació Catalana de l’Hemofília.

En l’àmbit docent, a més a més de promoure la formació del personal d’infermeria, ho feu també amb els metges residents d’hematologia d’altres hospitals. Participà de forma molt activa i dinàmica en nombroses reunions, simposis i congressos, de tal manera que, per a moltes promocions d’hematòlegs i professionals del camp de les coagulopaties congènites, fou reconeguda com a referent nacional i internacional.

En l’àmbit de la investigació, en col·laboració amb biòlegs i genetistes, va promoure els estudis moleculars per al diagnòstic prenatal de l’hemofília, com també de la malaltia de von Willebrand. Estudià els factors genètics i no genètics associats a l’aparició d’un inhibidor i aconseguí reduir la seva incidència de forma notable. També aprofundí en la història de l’hemofília a les cases reals europees. És autora o coautora de més de 100 articles en revistes indexades a PubMed com també de capítols de llibres i altres monografies. En la darrera etapa, investigà les bases moleculars de les diàtesis hemorràgiques no lligades pròpiament a trastorns de la coagulació sinó associades a malalties del teixit connectiu com la laxitud articular.

Com a experta en el seu camp, participà en múltiples assajos clínics i formà part de diferents comitès nacionals i internacionals implicats en l’elaboració d’estudis epidemiològics i de pràctica clínica. Entre els primers hi figura el Comité para la prevención y tratamiento del sangrado en hemofilia con inhibidores de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia i entre els segons, l’European Haemophilia Therapeutic Standarization Board (EHTSB) i Pediatric Network (PedNet). També formà part de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia, entitat encaminada a promoure i divulgar investigacions en el camp de l’hemofília i d’altres malalties associades i fou membre del Consell Consultiu de la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília. Fruit d’aquesta dedicació en són diferents publicacions de registres de malalts, documents de consens, protocols i guies de tractament.

En l’àmbit personal, gaudí d’una vida familiar plena. Casada amb el reumatòleg Xavier Tena, tingueren dos fills i quatre netes. Afeccionada a la lectura, l’òpera, la gastronomia, la pintura i la jardineria, sabé compaginar la intensa dedicació professional i familiar amb el lleure.

XTM