Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Cursa la carrera de Medicina a la Universitat de Barcelona (UB) entre els anys 1943 i 1949, destacant com a defensor dels interessos dels estudiants en aconseguir equiparar-los als seus col·legues de la Universitat de Madrid en reduir un any la durada dels estudis.

Metge intern de l’Hospital Clínic de Barcelona amb consultori d’Endocrinologia i Nutrició obert al número 94 bis de la Rambla de Tarragona durant els divendres i dissabte segons anuncia a la premsa local, també, comença la professió com a metge especialista de l’Aparell Digestiu a la Seguretat Social des del 1950 fins a la seva jubilació l’any 1990. Cal considerar el doctor Adserà entre el primer grup de metges que es dedica a l’estudi de l’activitat preventiva dins les empreses, el que avui és l’especialitat de Medicina del Treball, àdhuc impartint cursos d’Higiene i Seguretat en el Treball.

L’any 1984, Josep Adserà obté el grau de doctor per la Universitat de Barcelona amb la tesi Epidemia de Tarragona del año 1809 y su entorno histórico en el Principado de Cataluña. La enfermedad dominante fué la fiebre carcelaria.

Des de l’any 1967 fins al 1993, en substitució de Salvador Guardiola, Adserà ocupa el càrrec de director gerent de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. És membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i vicepresident de la junta de govern del Col·legi de Metges de Tarragona que presideix Joan Domènech Miró. El 1974, és un dels facultatius impulsors de la filial de Tarragona de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Cal destacar, a més, la seva tasca com a docent tant des de les escoles de formació professional i infermeria fins a l’ensenyament universitari com a primer professor de l’assignatura d’Història de la Medicina de la Facultat de Medicina de Reus (UB) durant el període que va des del 1982 al 1988.

De ben jove, Josep Adserà és secretari de la Joventut Masculina d’Acció Catòlica i inicia la publicació dels seus primers articles al Diario Español, inicialment, de contingut religiós i cívic però, més endavant, de caràcter històric local. Ja llicenciat, presideix el Centre de Graduats d’Acció Catòlica on desenvolupa una intensa activitat. Destaca, també, la seva iniciativa en la creació de l’entitat d’Amics d’Scala Dei l’any 1955 i, també, la direcció de Càrites de Tarragona.

El doctor Adserà presideix el VII Congrés d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Tarragona l’any 1992. Prèviament, el 1989, aplega un nombrós grup d’historiadors en una primera Jornada d’Història de la Medicina a Tarragona que organitza al voltant de l’Hospital de Santa Tecla tarragoní. És autor pràcticament d'una vintena de llibres de contingut històric relacionat amb l’àmbit de la salut de la ciutat de Tarragona. A banda, com hem esmentat abans, cal remarcar la publicació de més d’una cinquantena d’articles d’història de la Medicina i d’uns altres cent cinquanta de temàtica no mèdica, tots ells publicats a la premsa i revistes especialitzades.

Casat amb Maria Teresa Gebellí Fusté, tres dels seus fills segueixen la professió mèdica del pare: Joan Maria, actual director gerent de la Xarxa Social i Sanitària Santa Tecla, l’anestesista Gertrudis i Josep Adserà Gebellí (Tarragona, +1999), reconegut amb la dedicació d’un carrer al seu nom a la capital tarragonina. L'any 2007, és reconeixent la feina feta pel doctor Josep Adserà i Martorell que l'Ajuntament de Tarragona el nomena Fill Predilecte de la ciutat.

JBPà