Obra Publicada

Al marge de les publicacions que relacionem tot seguit segons el Catàleg de Publicacions de les Universitats Catalanes, el doctor J. Solé-Llenas és autor o coautor d’aquestes obren que s’indexen a PubMed : Solé Llenas J[Author]