Obra Publicada

Aquestes obres que es relacionen són les que s'indexen al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya mentre que el gros de l’obra d’Ignasi Ponseti i Vives segons PubMed, cercant Ponseti I[AU] mostra un total de 115 articles
  • Solemne investidura de doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona. Barcelona: UB, 1984.
  • Pie zambo. El método de Ponseti. Et al. Seattle: Global-HELP Organization, 2003.
  • Congenital clubfoot. Fundamentals of treatment. Oxford: Oxford University Press, 1996.