Obra Publicada

 • Un somni. Poesia. La Ilustració Catalana, 1882;58(3):78.
 • Valor comparativo de los métodos antisépticos empleados para la curación de las heridas. Tesi doctoral. Barcelona: Suc. de N. Ramirez, 1883.
 • De portas endins. Comedia en un acte y en vers. Barcelona: Manuscrit, 1884.
 • De petits. Poesia premiada ab la Flor Natural ... Barcelona: Tip. Espanyola, 1885.
 • Cada hu per'lla hont l'enfila, sarsuela en un acte. Barcelona: Manuscrit, 1885.
 • Algunas consideraciones sobre la difteria. Barcelona: Tip. de la Casa Provincial de la Caridad, 1890.
 • De la inmunidad criminal que infiere la falta de cumplimiento del artículo 81 de la vigente Ley de Sanidad. Barcelona: La Académica, 1892.
 • Toxidermias de origen gastro-intestinal. Barcelona: Henrich, 1894.
 • Biografia del Dr. Bartomeu Robert Yarzabal. Barcelona: Cosmos, 1904.
 • Influencia de l'estat moral en el desenrotllo de la malaltia.Barcelona: Casa Provincial de la Caridad, 1904.
 • Consideracions respecte a pronóstic: (el meu llibre pronóstic). Barcelona: F. Badia Cantenys, 1911.
 • Égloga: poesia guanyadora de la Flor Natural, del XXIII Certamen Literari d'Olot, celebrat el dia 9 de septembre de 1912. Lema, pastorel·la. Olot, 1912.
 • Diagnòstic, pronòstic i tractament de la hemoptisis en la malalta objecte de la conferencia. Barcelona: Viuda Badia, 1912.
 • Doctrina catalanista. Amb E Prat de la Riba et al. Barcelona: Ilustració Catalana, 1913-1921.
 • Tractament de la febre tifoidea. Actes 1r Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1913;1:497-520.
 • Semiología de la coagulació de la sang. Amb B Clotet. Actes 1r Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1913;1:113-31.
 • Tractament de la febre tifoidea. Barcelona: Badía, 1913.
 • Impressions de metge. Barcelona: Ilustració catalana, 1916.
 • Un Cas notable diagnosticat de cranc gàstric: Malaltia de Glènard. Barcelona: Badía Cantenys, 1916
 • En Antoni de Gimbernat: introducció, biografia, epíleg. Barcelona: Viuda Badia Cantenys, 1916.
 • Un Cas notable de cranc gástric. Malaltia de Glènard: conferència donada en l'Hospital de la Sta. Creu el dia primer de janer de 1916. Barcelona: Vda de Badía Cantenys, 1916
 • Regisme alimentici en les malaltíes del sistema circulatori i en les de la sang. Actes 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1917;1:99-175.
 • Clausura de l’Exposició. Actes 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1917;2:611-4.
 • Clausura del Congrés. Actes 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1917;2:618-20.
 • Contribució personal en el tractament de la grip. Barcelona: Badía, 1918.
 • Vaumoterapia em la Febre tifoidea : una base per a sa aplicación. Barcelona: Badía, 1918.
 • A propòsit d'un cas de poliesclerosi en període mitro-arterial. Barcelona: Badía, 1919.
 • Contribution personelle au traitement de la grippe. Paris: Baillière K. fils, 1919.
 • La medicació específica en el tractament de la grip. Actes 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1919;2:613-27.
 • Del meu treball en l'Hospital de la Santa Creu en el curs de 1919-1920. Conferència inaugural del curs a la Acadèmia i Laboratori de
 • Ciències Médiques de Catalunya. Barcelona, 1920.
 • Sessió necrològica organitzada pel cos facultatiu a la bona memòria del que fou un dels seus entusiastes constituients, doctor Antoni Raventós Aviñó. Barcelona: Hospital de la Santa Creu, 1920.
 • Dels excitants cardíacs directes en el tractament del de¬falliment cardíac fins a l'establiment de l'asistòlia, per obstacles perifèrics . Actes 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1921;2:659-72.
 • La investigació clínica i els seus auxiliars en el diagnóstic de la tabercutori pulmonar: Conferencia donada el dia 19 d'Octubre de 1922 en Barcelona: Badia, 1922.
 • Sessió necrològica organisada per l'Acadèmia i Laboratori de Ciencies Mèdiques de Catalunya, a la bona memòria del doctor D. Àlvar Esquerdo Esquerdo. Barcelona: Badía, 1922.
 • Dels excitants cardiacs directes en el tractament del defalliment cardiac, fins a l'establiment de l'assistolia, per obstacles perifèrics: conferencia. Barcelona: Badía, 1923.
 • El Citrat de sosa, medicament hemostàtic: notes clíniques. Barcelona: Badía, 1924.
 • Les Hores lliures: narracions. Barcelona: Políglota, 1926.
 • L'Hospital de la Sta. Creu i St. Pau. Barcelona: Occitania, 1926.
 • Sessió d'homenatge als doctors Miguel Horta i Vives i Joaquim Torras i Pujalt, amb motiu de les seves noces d'or …. Barcelona: Hospital de la Santa Creu, 1927.
 • En el cinquantenari de l'Academia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya. Barcelona: Occitania, 1928.
 • Biografía del Dr. Josep M Roca. Sessió neurológica. Associació General de Metges de Llengua Catalana formant part del 6è Congrés de Metges de Llengua Catalana. Barcelona: Tipografía Cosmos, 1930.
 • Malalties de l'aparell respiratori. Cicle de conferències organitzades per Joan Freixas i Freixas i donades en el seu Servei de Tisiologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (dones). Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, 1930.
 • Discussions dels temes de ponència, comunicacions i conferència. Actes 6è Congrés de Metges en Llengua Catalana, 1930;2:923-42.
 • Les bases del diagnòstic clínic de la tuberculosi pulmonar de l'adult. Actes 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana, 1932;1(3-4):95-179.
 • Escrits perennals. Barcelona: Academia de Medicina de Barcelona, 1932.