Obra Publicada

Aquesta relació no és exhaustiva donat que la cerca 'Dr. Comamala', nom en el qual segons sembla signava els articles periòdics que es publiquen a la Pàgina Mèdica d'El Mundo Deportivo entre 1935 i 1936, dóna un nombre de pàgines que no ens permet reunir-les aquí. Si es vol fer una cerca precisa consultar aquest enllaç