Obra Publicada

  • Rovira-Virgili P. Història Nacional de Catalunya. Vol. 6. Barcelona: Ed. Pàtria, 1931.
  • Sobrequés-Vidal S. Contribució a la història dels jueus de Figueres. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 1966;6:87-102.
  • Alberch R i Aragó N-J. Els jueus a les terres gironines. Girona: Quaderns de la Revista de Girona, 1985.
  • Ferragud-Domingo C. Medicina i promoció social a la baixa edat mitjana: Corona d'Aragó, 1350-1410. Madrid: CSIC, 2005.
  • Roth N. Daily Life of the Jews in the Middle Ages Westhport (EUA): Greenwood Press. 2005.
  • Martín-Roig G. 1001 Curiositats de l'Empordà. Barcelona: L’Arca, Reedbook Ed, 2017.