Obra Publicada

  • La dieta hídrica en les afeccions abdominals. Anals de Medecina, 1908;10:722-725.
  • Ara que fem el Casal... Butlletí Sindicat Metges Catalunya. 1929;112:2-3.
  • La quinina en l'infecció puerperal. Anals Medicina 1914;508-512.