Obra Publicada

  • Gestions de l’Agrupament escolar. Butlletí Agrupament Escolar, 1929;12:309-310.
  • Sobre la malaltia de Möller – Barlow. Medicina Catalana 1934;12:291-300.
  • Quan el nen està malalt... Higia, 1937.
  • Infants refugiats a Catalunya. Medicina Catalana 1937;45-46:559-567.
  • El niño que juega. Barcelona: Ediciones Agora. 1945.
  • Niños. Agenda para los padres. Herederos de Jolis-Pla – Barcelona ,1951
  • Tratado de las enfermedades infeciosas en la infancia . (et al.) Barcelona: Editorial Científico – Médica. 1955
  • Las guarderias infantiles. (et al.) Madrid: Cáritas Española. Centro de Estudios de Sociología Aplicada (CESA). 1961
  • La hospitalización pediàtrica en Catalunya. Tema social de la Societat Catalana de Pediatria 1965-1966, (dirigit per Pere Calafell). Barcelona. 1966.