Bibliografia

  • Dr. Pere Calafell i Gibert (1907-1984): en homenatge. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2008.
  • Pere Calafell i Gibert, in memoriam, Ramon Martínez i Callén, sessió de la SCP, 7. març-1985.