Hemeroteca

Aquest recull hemerogràfic inclou nombrosos anuncis publicitaris –tot i querepresenten una petita mostra- perquè es pretén il·lustrar la diversitat i qualitat artística de lainiciativa publicitària del doctor Joan Riera Vaquer.