Bibliografia

  • Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Barcelona: Espasa-Calpe 1926.
  • Rodríguez-Suriñach J. Historia y leyendas de San Pol de Mar. Mataró: Minerva, 1977.
  • Calbet-Camarasa JM i Corbella-Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • Actes del Congrés Internacional d’Història de Catalunya i la Restauració, 1875-1923. Manresa: Centre d’Estudis del Bages , 1992.
  • Medina Domenech RM. Curar el cáncer. Los orígenes de la radioterápia española en el primer tercio del siglo XX. Granada: Univ. de Granada, 1996.
  • Amat-Teixidó J. Sant Pol de Mar (1931-1948). República, conflicte Civil i Primer Franquisme. Vilassar de Mar, 1998.