Bibliografia

  • Ustrell i Torrent, JMa. El Dr. Pere Gabarró i Garcia. Annals de Medicina, 2003; 86: 144-145.
  • Zarzoso A, Masià J. El Doctor Pere Gabarró i els temps difícils del segle XX. Barcelona, 2009.
  • Guardiola E, Baños, J-L. Eponímia mèdica catalana. Els epònims de Gabarró. Annals de Medicina, 2010; 93: 126-132.
  • Zarzoso A. Sobrevivir en Inglaterra. El exilio eclipsado del cirujano plástico Pere Gabarró. Dins: Barona JL (edtr.). El exilio científico republicano. Universitat de València, 2010.