Bibliografia

  • Pujiula J. Glossa biogràfica del Dr. Joaquim Danés i Torras. Olot, 1979.
  • Pujiula J. Joaquim Danés i Torras, una història d'Olot. Revista de Girona, 1988;128:295-304.
  • Canal J, Mayans A, Pujiula J (eds.). Joaquim Danés i Torras (1888-1960). Olot: Edicions del Batet, 1989.
  • Danés Castells M. Joaquim Danés i Torras. Exili i presó. Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, 2009;20:415-26.
  • Baños JE, Canal J, Danés M. Joaquim Danés i Torras (1888-1960), metge i humanista olotí. En el cinquantenari de la seva mort. Ann Med. 2010; 93:171-6.
  • Castells-Danés M. Joaquim Danés i Torras (1888-1960). El pes de les tradicions familiars. Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, 2011;22:111-8.