Bibliografia

  • Massons JM. La Cirurgia a l’Hospital Clínic de Barcelona cap a la meitat de la dècada de 1930. Gimbernat, 2006(1),45,79-85
  • Libro de Oro de la Academia de Ciencias Médicas : publicado con motivo de su LXXV aniversario: 1878-1953. Barcelona: Socitra, 1953.
  • Calbet JM i Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983,
  • Puigvert-Gorro A. El profesor JM Bartrina Thomàs. Actas Urol Esp. 1983;7(2):83.
  • Baños, Josep-Eladi; Guardiola, Elena. Eponímia mèdica catalana. Els epònims de Josep Maria Bartrina i Thomàs. Annals de Medicina. 2020; 103:132-137.