Bibliografia

  • Simon-de-Guilleuma JM. osep M. Notícia històrica dels oftalmòlegs de Catalunya fins a la fi de la XIVa centúria, i en especial de la vida i de les obres de Mestre Joan Jacme. A Alcoatí. Libre de la figura de la figura de l’ull. Barcelona: La Renaixença, 1933.
  • Calbet-Camarasa, JM i Corbella-Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • Cifuentes-Comamala Ll. La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Barcelona: UB. UIB, 2001.