Bibliografia

  • Escudé-Casals M. Los Archivos de Ginecopatia, Obstetricia y Pediatria. Actes IV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, 1985;2:129-37.
  • Agustí-Peypoch J. Història de l'Hospital del Sagrat Cor (1879-1980). Barcelona: Barcelona : Fundació Uriach 1838, 1991.
  • Franco-Grande A, Álvarez-Escudero J i Cortés-Liaño J. Historia de la anestesia en España, 1847-1940. Madrid: ARAN, 2005.