Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

  • Ara oiats tothom generalment queus notifiquen y fan a saber de part del molt illustre senyor don Garcia de Toledo, conseller, lloctinent y capita general dela Sacra Catholica e Real Maiestat del Rey ... en lo principat de Cathalunya y comtats de Rossello y Cerdanya, que com Sa Molt Illustre Senyoria desitja[n]t lo be comu y particular dels poblats y habitants en la present ciutat de Barcelona y en altres ciutats, viles y lochs dels dits Principat y Co[m]ptats, hage, en los dias passats, manat publicar algunes crides sobre lo modo y forma que en la present ciutat y en tots los dits Principat y Comptats se auia de tenir per la bona guarda y custodia que dins no entrassen persones ni robes o mercaderies que vinguessen deles parts del regne de Vale[n]cia y del regne de França en los quals per diuina permisio a les hores y al present se more[n] de peste ...Edicte i pregó ordenat el 8 de juliol de 1559 per García de Toledo per tal d’evitar el contagi de la pesta a Barcelona. Barcelona: Claudiu Bornat, 1559.
  • Novae ac infestae destillationis, quae civitate barcinonensi, ac finitimis circiter hyemale solstitium anni a Christo nato 1562, accidit brevis narratio. Barcinone: Apud Claudium Bornat, 1563.