Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Posvortareto : vocabulari esperanto-catalá, català-esperanto. Et al. Barcelona: Esperanta Presejo, 1909.
 • Gramática y vocabulario de la lengua internacional esperanto. Barcelona: Atlante, 1910.
 • ¿Quiere usted aprender esperanto? Manual de la conversación esperanta. Amb J. Willemanns. Barcelona: F. Franada, 1910.
 • El tub Coolidge en la Radiografia . Actes 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1919:2:568-71.
 • Tècnica de l'examen del budell pels raigs Röntgen. Actes 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1921;1:163-6.
 • Radiologia de les fractures. Actes 5è Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1923;1:341-9.
 • Hejma prozo : kolekto de tradukoj eldonitaj okaze de la XIIa Kataluna Kongreso en Palma de Mallorca. Barcelona: Presejo J. Vinyals, 1925.
 • El Tractament radioteràpic en la hipertrofia de la pròstata. Barcelona: Jaume Vinyals, 1926.
 • Un cas d’osteo-sarcoma de peroné guarit per la radioteràpia. Actes 6è Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1930;2:659-62.
 • Conveniència de la constitució de la Societat Catalana de Radiologia. Actes 6è Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1930;2:663-4.
 • El Esperanto al alcance de todos : manual de la conversación esperanta. Barcelona: Selecciones Boix, 1952.
 • Gramática y vocabulario de la lengua internacional esperanto. Barcelona: Selecciones Boix, 1953.