Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

  • El paludismo en la red de ferrocarriles de la Compañía de Madrid a Zaragoza y a Alicante. Amb E Varela i G Pittaluga (dir). Investigaciones y estudios sobre el Paludismo en España. Barcelona, 1903:50-68.
  • Relación de un experimento de profilaxis medicamentosa contra la infección palúdica llevado a cabo en Prat de Llobregat y Castelldefels (Agosto-Octubre de 1902). Amb Amb S. Salgot i G. Pittaluga (dir). Investigaciones y estudios sobre el paludismo en España. Barcelona, 1903:155-75.
  • Acadèmia d'Higiene de Catalunya. Precaucions que tenen que pendre les famílies al objecte d'evitar la propagació de les malaltíes contagioses a les escoles. Amb JM Teixidor. Medicina Social, 1916;64:54-8.
  • L'assistència dels malalts. Barcelona. Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona. Barcelona: Ricard Durant i Alsina, 1919.
  • L'ensenyament d'infermeres a Catalunya. III Congrés Dels Metges de Llengua Catalana, 1919;2:252-7.
  • De Medicina. Un curso monográfico. La Vanguardia, 8/11/1923, Pàg. 12.
  • La Enfermera moderna : conocimientos necesarios para el cuidado de enfermos. Barcelona: Librería Sintes, 1937.
  • El paper social de la infermera i de l'Escola oficial d'Infermeres de Catalunya. Pràctica Mèdica, 1934;17:265-277