Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

La relació que segueix és una selecció de llibres i articles publicat pel professor Joaquim Piñol i, per aquest motiu, enllacem aquest article inèdit de C Herrero-Mateu, El professor Joaquim Piñol Aguadé. Una figura cabdal en la Dermatologia del segle XX perquè conté un capítol que indexa més de 200 treballs: Relació de l'Obra científica del Dr. Piñol

Llibres:
 • Contribución al estudio de algunos sindromes nodulares hipodérmicos. Tesi doctoral Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, 1957.
 • Porfiria crónica del adulto. Amb X. Vilanova. Barcelona: Ariel, 1957.
 • Dermatología. Barcelona: Departamento de Publicaciones. Facultad de Medicina de Barcelona, 1967.
 • Citogenética en dermatología. Barcelona: Científico-Médica; 1968.
 • Dermatología. Barcelona: Editorial Científico-Médica, 1971
 • Fotobiología y dermatología. Barcelona: Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina, 1972.
 • Citodiagnóstico de los tumores y reticulosis de la piel. Barcelona: Síntex Ibérica, 1973.
 • Linfomas y pseudolinfomas cutáneos. Barcelona: Editorial Científico-Médica, 1977.
Selecció d’articles:
 • Subacute Nodular Migratory Panniculitis. Amb X. Vilanova. Br J Dermatol, 1959;71(2):45-50.
 • Poroqueratosis lineal de Freund. Amb J. Peyrí J i C. Herrero. Actas Dermosifiliogr, 1973; 64:607-16.
 • Porphyrie hepato-érythrocytaire. Une nouvelle forme de porphyrie. Et al. Ann Dermatol Venereol, 1975;102:129.
 • Xantoma plano diseminado con fotosensibilidad. Et al. Medicina cutanea ibero-latino-americana. 1975; 3(1): 23-8.