Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

  • Estado actual del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Barcelona: Ed. Liade, 1956.
  • Bases del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. [et al.] Madrid: Laboratorios Liade, 1965.
  • Enfermedades del aparato resipratorio. A Tratado de Patologia y Clínica médicas. Direcció Prof A. Pedro Pons. Volum III. Barcelona: Salvat, 1968.
  • Història de l'Organisme Benèfic Antituberculós de Barcelona. L'obra d'un metge-sacerdot: el beat Pere Tarrés. Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona, 2010.
Alguns Articles
  • Prophilaxie et traitament des fistules bronchiques postoperatoires. Les Bronches 1960;10:361-88.
  • Estado actual del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. Cir. Ginecol. Urol. 1967;35:33-8.
  • Estado actual del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Arch. Bronconeumol 1965;389-94.
  • Tratamiento quirúrgico de las bronquiectasias bilaterales. Arch Bronconeumol 1970;7:13-22.
  • El pensament científic del Dr Lluís Sayé. Annals Medicina 1977;10:1686-1689.